Vill du vara med och driva innovation kring digital fabrikation? Nytt magisterprogram drar igång hösten 2018

Digitalisering och användning av digital teknik skapar radikalt förändrade förutsättningar inom samtliga samhällsområden. Många gånger benämns detta som radikal eller disruptiv innovation. Med detta avses att digitaliseringen möjliggör att vi kan göra saker på nya sätt, och framförallt att vi kan göra helt nya saker där nya lösningar ofta ersätter eller upplöser en existerande praktik. Digitalisering omfamnar digital teknik såsom programmering, visualisering, fabrikation vilket innebär att denna genomgripande tillämpning av digital teknik möjliggör nya former av innovationer inom en särskild domän, till exempel tillverkningsindustrin, snarare än att enbart förstärka och stödja befintliga metoder. 

Sliperiet har tillsammans med Institutionen för informatik, och med starkt stöd från industrin utvecklat ett fakultetsövergripande MA-program i Digital Fabrikation och Innovation som drar igång höstterminen 2018. Programmet är nytt i sitt slag i Sverige vänder sig till dig som är intresserad av digital tillverkning och den potential som den tekniska utvecklingen för med sig. Programmet kan sammanfattas i följande punkter:

-          Betydelsen av nya innovationer för att möta samhällsutmaningar både för existerande organisationer och nya företag inom både privat och offentlig sektor.

-          Behovet av att förstå, förändra och utbilda för maker-rörelsens genomslag i kombination med digital teknikutveckling.

-          Studenter får utveckla sina entreprenöriella färdigheter och metoder med fokus på att utveckla individens och organisationens kreativitet, innovation och förändringsförmåga

-          Ett fokus för utbildningen är att undersöka och skapa synteser av specifika och relevanta digitala tekniker, material och verktyg inom området digital fabrikation

-           Fältet "digital fabrikation och innovation" måste förstås som ett multidisciplinärt och tvärvetenskapligt kunskapsområde, med andra ord är området och utbildningen fakultetsövergripande

-           Programmet ska fungera som en katalysator för förändrat beteende, normer och värderingar hos individ, organisation och samhälle

-          Programmet ska genomsyras av självreflektion, kritiskt ifrågasättande och problematiserande på affirmativ grund.


Kontakt

Marlene Johansson
Föreståndare, Sliperiet
072 533 99 21
marlene.johansson@umu.se

Daniel Nylén
Universitetslektor, Informatik
090-7865996
daniel.nylen@umu.se

 

 • Kontakt Magisterprogrammet Digital Fabrikation

  Katrin Holmqvist-Sten
  Tf  föreståndare, Sliperiet
  +46 90 786 59 76
  katrin.sten@umu.se 

  Daniel Nylén
  Universitetslektor, Informatik
  090-7865996
  daniel.nylen@umu.se