Kurser i digitaliserad produktion

Sliperiet erbjuder olika typer av fortbildning riktade till företag och organisationer

Uppdragsutbildning

Sliperiet kan skräddarsy utbildningar och workshops- i samverkan med forskare och med utgångspunkt i vår tekniska infrastruktur. Exempel på genomförda utbildningar och föreläsningar riktade till företag och organisationer:

  • 3D Scanning
  • Wearables
  • Normkritisk innovation
  • Making som pedagogisk metod
  • Möjligheter med 3Dprint