Sliperiets verksamhet

Sliperiet är en nytänkande miljö för samverkan och experimenterande där forskning, undervisning och innovationer kan utvecklas.

Sliperiet är en del av Umeå universitet, beläget på Konstnärligt campus intill Umeälven. Här möts forskare, företag, studenter, entreprenörer och kreatörer för att föda och förverkliga idéer. På Sliperiet korsas gränser: mellan konst och vetenskap, mellan discipliner och branscher, mellan akademi och näringsliv, mellan utbildning och samhälle, mellan nutid och framtid. Sliperiet startar och stödjer nytänkande, samarbeten och nyttiggörande.

Här finns prototyplabb och studios för visualisering och mediaproduktion, utrustade med kraftfull digital produktionsteknik. Här finns en företagsinkubator för konstnärliga och kreativa näringar, och här finns kontorsplatser för forskare, studenter, kreatörer och entreprenörer. Ytorna är öppna, vilket stimulerar de idéutbyten och samarbeten som sker här. Tillsammans skapar infrastrukturen och mötesplatsen en miljö som saknar motsvarighet i Europa.

Sliperiets labb och studios bygger på öppen innovation och en kultur av att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Miljön genomsyras av ett normkritiskt perspektiv, ett strategiskt och aktivt arbete med mångfald, samt tillgänglighet och lika villkor. Samtidigt som verkstäderna är öppna finns också särskilda möjligheter för industri och forskning att arbeta avskilt med sekretessbelagda prototyper.

Husets historia

Den praktfulla tegelbyggnaden ritades av den norske ingenjören Alf Prydz, och fasaden med sina dekorativa element av arkitekten Sigge Cronstedt, och uppfördes 1909 av Scharinska firman. Den användes ursprungligen för mekanisk pappersmassaframställning, och var Umeå stads första större industri. Efter att massaverksamheten lades ned på 1950-talet användes byggnaden till bland annat verkstadslokaler. År 1986 byggdes den om för att rymma Konsthögskolan vid Umeå universitet. I samband med utbyggnaden av Konstnärligt campus skapades det nuvarande Sliperiet, som invigdes i september 2014.

Läs mer om Konstnärligt campus.