Sliperiets styrgrupp

Sliperiet leds av styrgrupp som utses av rektor vid Umeå universitet. Styrgruppen består av ordförande vicerektor för samverkan och innovation eller motsvarande, tre lärarrepresentanter (vetenskapligt kompetenta lärare), samt två externa representanter. 

Ordförande:  Agneta Marell
Professor i företagsekonomi, vicerektor för samverkan och innovation

Peter Sköld
Professor vid Arktiskt centrum 

Lars Weinehall
Professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Ute Walter
Universitetslektor, föreståndare Restauranghögskolan

Externa ledamöter
Roland Carlsson, näringslivschef Umeå kommun
Anna Axelsson, Tiljan AB