Sliperiets styrgrupp

Sliperiet leds av styrgrupp som utses av rektor vid Umeå universitet. Styrgruppen har, utöver en ordförande samt en handläggare från Enheten för externa relation, följande sammansättning:

  • två (2) representanter från Umeå kommun
  • fyra (4) representanter för fakulteterna vid Umeå universitet
  • en (1) representant för Lärarhögskolan vid Umeå universitet
  • en (1) gemensam representant för studentkårerna


OrdförandeKatrine Riklund
Prorektor, Umeå universitet

HandläggareAnna Mannelqvist
Controller, Enheten för externa relationer, Umeå universitet

 

Övriga representanter:

Moa Brydsten
Ordförande, För- och grundskolenämnden, Umeå kommun

Johan Gammelgård
Tillväxtdirektör, Umeå kommun

Anna Sténs
Forskare, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Humanistisk fakultet

Greg Neely
Professor, Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskaplig fakultet

Mari Norgren
Professor, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinsk fakultet

Mikael Elofsson
Professor, Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Helena Näs
Universitetslektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Lärarhögskolan