Ett stort tack till...

Sliperiet är en av Umeå universitets satsningar på innovation och samverkan. Satsningen på Sliperiet har gjorts möjlig tack vare engagemang från ett stort antal individer, och tack vare stöd från:

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Umeå kommun
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Balticgruppens donationsstiftelse
Vinnova
Tillväxtverket
Hakon Swensons stiftelse
Fastighetsföreningen Köpmannen