På Sliperiet möter du installationer, interventioner och utställningar som reflekterar det som händer i huset.

I vår publika miljö lyfter vi projekt av studenter, forskare, organisationer, makers, innovatörer och konstnärer som vi samarbetar med. Genom fysiska utställningar och demonstrationer vill vi visa upp den mångfald av idéer som uppkommer i vår miljö samt de tekniska möjligheter som finns i huset-  i syfte att lyfta den forskning och kreativa utveckling som bedrivs och på så vis inspirera våra besökare och hyresgäster.

+Project Expo
Under sommaren-hösten 2018 finns ett antal modeller utställda i Sliperiets entré. De är framtagna i syfte att skapa dialog kring de frågor och den tillämpade forskning som pågått inom +Project. I projektet har Sliperiet samlat akademiska parter och regionens företag för att skapa ett starkt forsknings- och innovationsområde och ett regionalt nätverk inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik i norra Norrland. +Project medfinansieras av Region Västerbotten och Europeiska Regionala utvecklingsfonden.
Läs mer om +Project

 Plusexpo2

Tidigare installationer


Hang Printed Tower of Babel

Installationen utfördes tillsammans med innovatören Torbjørn Ludvigsen.  Med  Ludvigssens uppfinning 'hangprinter' byggdes ett torn inspirerat av Turris Babel i biobaserad plast med träinblanding. Hangprintern möjliggör stor flexibilitet då skrivaren rör sig längs spända trådar och därför varken behöver ställning, låda eller räls.   Tornet var, när det skrevs ut våren 2017, med största sannolikhet världens högsta 3D-utskrift i sitt slag (över 4.6 meter).

Projektet skedde inom ramen för innovationsprojektet +Project

Du kan läsa mer om projektet via Torbjørns blogg här
Filerna för att bygga en egen hangprinter finns tillgängliga här
CAD-filen till tornet kan laddas ner här

Hangprinter _xs 

 

Symbiotic Interaction
Under hösten 2016 arbetade konstnärsparet Maria Castellanos och Alberto Valverde på Sliperiet och i SoftLab med stöd av Hakon Swenssons stiftelse. Vistelsen resulterade i projektet Symbiotic Interaction, och två bärbara konstverk som under våren 2017 visades på Sliperiet. Därefter har verken visats upp på flera festivaler runt om i Europa. Mer information om projektet finns på duons hemsida.

Symbiotic _back

 

Tidigare större installationer på Sliperiet inkluderar också:

  • Ekosystem utvecklat av forskare vid Institutionen för fysiologisk botanik. Se videon The eMulti-Trophic Ecosystem här