Pågående forsknings- och innovationsprojekt

Sliperiet utvecklar forskningsområden och driver projekt i samverkan med samtliga fakulteter vid Umeå Universitet, samt med ett stort antal partners i kringliggande samhälle- inom såväl näringsliv som ideell och offentlig sektor. Sliperiet driver eller medverkar i ett tiotal forsknings- och innovationsprojekt. Finansiering har erhållits från:

- Tillväxtverket
- EU (ERUF)
- Vinnova
- Hakon Swensons stiftelse
Umeå kommun
- Region Västerbotten
- Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
- Balticgruppens donationsstiftelse

Inom ramen för pågående projekt har 4 doktorander anställts på samverkande institutioner; företagsekonomi, informatik, tillämpad fysik och elektronik. Forskning bedrivs också relaterat till våra samverkansprojekt  såsom +Project, Innovation+ och Den koldioxidsnåla platsen av ett tjugotal forskarer från olika discipliner inom alla fakulteter.

Under 2016 initierade och deltog Sliperiet i ett 15-tal  större ansökningar tillsammans med forskare vid Umeå universitet och regionala partners. Forsknings- och innovationsområden i pågående och sökta projekt inkluderar:

- Hållbar stadsutveckling och hållbar konsumtion
- Digital fabrikation
- Digitala och hållbara affärsmodeller
- Making och maker's movement
- Öppen innovation och innovationsprocesser
- Mjukvara för kundanpassad digitaliserad modeproduktion
- Co-creative design
- Disruptiv och normkritisk innovation
- Digitalisering av industrin
- Big data