+Project: innovationsprojekt för små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten

PlusProject har varit ett 3-årigt EU-finansierat och öppet innovationsprojekt i samverkan mellan forskare, innovatörer och företag i Norr- och Västerbotten. Projektets initiativ har varit brett och strategiskt viktigt med ambitioner att sammankoppla affärsutveckling och digital teknikutveckling med regionens goda tillgång av skogsråvara.

Sammanfattning

Projektet har innefattat materialutveckling av skogsråvara för 3D-Printning (3DP) med ett sikte mot tillämpningar inom de bygg- och trärelaterade näringarna. Projektet har även innehållit teknikspridning och utveckling i samverkan med små och medelstora företag samt mot intressegrupper inom de kreativa näringarna med prototyputveckling mot ny design- och arkitektonisk utformning kopplat till 3D-Printning. Hållbarhets- och energimässiga aspekter av 3DP-teknikens möjligheter inom byggtekniken har genomförts i experiment och simuleringar. Riktade affärs- och företagsutvecklingsprogram har genomförts med små- och medelstora företag i regionen med koppling till ovan nämnda områden.

 

Projektbeskrivning

Digitala tillverkningsmetoder som 3D-Printning (3DP) har under 2010-talet vidareutvecklats starkt inom ett flertal branscher och gått från att enbart vara steg i den inledande designfasen med prototyputveckling till att även bli en del i produktionen. Denna utveckling har varit särskilt tydlig inom tillverkningsindustrin för delar med komplicerad utformning eller med särskilda prestandakrav. Exempel på en sådan utveckling har skett vid tillverkningen av gasturbiner hos Siemens i Finspång, där den additiva tekniken både är materialbesparande men också den enda tillverkningsteknik som kan användas för att tillverka detaljer med en sådan utformning som krävs.

Drivkrafterna för detta teknikskifte är väldigt olika inom olika branscher, och inom byggindustrin har intresset för den digitala tekniken än så länge varit lågt, även om det tagits viktiga steg för att utveckla 3DP-tekniken inom husbyggande i betong. I jämförelse med tillverkningsindustrin återstår mycket arbete för att både utveckla tekniker och material för att möta de krav som ställs för att kunna producera miljö- och kvalitetssäkrade byggnader.

Inom PlusProject har vi bidragit med inledande steg inom design-, teknik- och materialområdet för utveckling av digital teknik och 3D-Printning med skogsråvara och mot ett hållbart byggande med lägre CO2-avtryck. Mer om detta kan du läsa i sammanfattningarna från de olika delprojekten nedan.

 

Läs mer om respektive delprojekt:

Projektet har bestått av sju delvis sammankopplade delprojekt med olika infallsvinklar:

 

Ta del av några resultat

Arrangera en egen kreativ workshop. Under +Project har det anordnats ett stort antal idéverkstäder, kreativa workshops och andra aktiviteter med syfte att skapa nya konstellationer, ta fram idéer och stärka företag på olika sätt genom utbyte av kunskap och erfarenheter mellan olika discipliner och kompetenser. Vi har utvecklat och förfinat ett antal format, som du kan ta del av och använda i din organisation.

Läs vidare: på webbsidan Ordna en kreativ konferens.  

 

Utveckla +Projects idéer vidare. Inom projektet har en stor mängd prototyper och idéer tagits fram. Vi har samlat drygt 40 av dessa idéer och det står dig fritt att vidareutveckla dem.

Ladda ner: Idékort från +Project

 

Utbildningsvideor. +Project har utbildat mer än 1000 personer i digitala tillverkningsmetoder. För att öka utbildningarnas tillgänglighet har några av kortkurserna omarbetats till videor om grunderna inom 3D-printning och 3D-scanning.

Ta del av videorna i +Projects Youtube-kanal

 

Konferensen Digitalt trä - Framtidens boende arrangerades av +Project den 22 november 2017 för att kommunicera arbetet som bedrivits inom fyra huvudteman:

  • Träråvaran i nya former
  • Digital teknik i framtidens byggande
  • Digitala produktionsteknikers möjligheter inom arkitekturen
  • Avancerade fasader och naturligt ljus

Läs mer om Digitalt Trä

 

Konferensen 3D-print a Wooden Home. +Project samlade den 30-31 maj 2018 drygt 100 gäster för denna konferens där internationella pionjärer inom 3D-printning området - experter inom digitaliserad byggteknik, materialutveckling och arkitektur - möttes för att knyta kontakter och dela med sig av sina erfarenheter.

Läs mer om 3D-print a Wooden Home
Se de filmade föredragen och paneldebatterna

 

Kontakt

Åke Fransson, Projektledare +Project
Tillämpad Fysik och Elektronik, Umeå universitet
E-post: ake.fransson@umu.se
Tel: 090-786 50 33

Eva J:son Lönn, kommunikatör +Project
Sliperiet, Umeå universitet
E-post: eva.j.lonn@umu.se
Mob: 0730 - 64 77 50

 Umu EU Regvb Logo