SoftLab

Innovationsverkstad för textilt experimenterande, digitalt mode och kroppsnära teknologi

 

SoftLab är en prototypverkstad för textiler, kroppsnära teknologi, digital modeproduktion och Internet of Things. Här möts forskare, studenter, konstnärer, entreprenörer och kreatörer för att utforska idéer kopplade till textil och kroppsnära teknologi.

Inom mode och textil sker en snabb innovationsutveckling av "smarta material" och interaktiva textilier. Digital produktion kan innebära nya uttryck, småskaliga kollektioner, platsoberoende produktion och skräddarsydda produkter till en lägre kostnad. Utvecklingen inom material, tillsammans med allt mindre, billigare och tåligare datorer och komponenter, innebär att nya funktioner kan integreras i till exempel kläder, inredning eller accessoarer. I SoftLab finns infrastrukturen för att skapa prototyper och innovationer inom dessa områden. 

En resurs för undervisning och forskning vid Umeå universitet

Sliperiet tillhandahåller kompetensutveckling så att lärare och forskare vid hela Umeå universitet själva kan bedriva undervisning och forskning i SoftLab. Sliperiets forskningsingenjörer kan förse tekniskt stöd när du bokar verkstaden.

Vi utvecklar hela tiden pedagogiska metoder för att verkstäderna effektivt ska berika undervisning vid universitetet.

SoftLab är resurs för tillämpad forskning och nyttiggörande, exempelvis för prototyptillverkning, visualisering av frågeställningar, eller som arena för samverkan med annan forskning eller med organisationer och företag.

Öppet för företag

Som företagare kan du boka SoftLab för att ta fram prototyper. Vi kan hjälpa dig att utveckla din kompetens inom området wearables och mjuk elektronik, och kan även sätta dig i kontakt med relevanta forskargrupper och utbildningar för samverkan med universitetet. 

SoftLab är även öppet för allmänheten onsdagar kl. 17-21 som en del av FabLab Umeå.

Teknik

  • Symaskiner inklusive industrimaskiner för overlock och grövre material samt broderimaskin
  • Tuftpistol för handtuftning (ej tillgänglig okt 2018-okt 2019)
  • Digital textilprinter för naturmaterial (ej tillgänglig okt 2018-okt 2019)
  • Lödstationer
  • Ångstation (ej tillgänglig okt 2018-okt 2019)
  • Mjukvara för digital drapering och tillskärning (ej tillgänglig okt 2018-okt 2019)
  • Stickmaskiner

 

SoftLab och stipendieprogrammet finansieras av bland andra Fastighetsföreningen Köpmannen, Tillväxtverket, Hakon Swenson Stiftelsen och Umeå kommun.