3DLab

Verktyg för visualisering, digital tillverkning och utveckling av idéer, prototyper och produkter

 

3DLab är en prototypverkstad som används för att skapa idéer och visualiseringar i undervisning, forskning och samverkan mellan företag och Umeå universitet. 

Tillsammans med forskare, lärare och kreatörer utvecklar vi metoder och verktyg för att använda "rapid prototyping" och digital produktion i undervisning, forskning, idéutveckling och strategiskt arbete. 

En resurs för undervisning och forskning vid Umeå universitet

Sliperiet tillhandahåller kompetensutveckling så att lärare och forskare vid hela Umeå universitet själva kan bedriva undervisning och forskning i 3DLab. Sliperiets forskningsingenjörer kan förse tekniskt stöd när du bokar verkstaden.

Vi utvecklar hela tiden pedagogiska metoder för att verkstäderna effektivt ska berika undervisning vid universitetet.

3DLab är resurs för tillämpad forskning och nyttiggörande, exempelvis för prototyptillverkning, visualisering av frågeställningar, eller som arena för samverkan med annan forskning eller med organisationer och företag.

Öppet för företag

Entreprenörer och företagare kan få utbildning i digital tillverkning, tekniskt stöd för att ta fram prototyper, eller hjälp att hitta ett samarbete med tillämpad forskning vid Umeå universitet. Du kan boka in dig eller en medarbetare på en kurs i bland annat CAD, 3D-scanning, eller förberedelse för digital produktion såsom 3D-printing eller fräsning.

3DLab är även öppet för allmänheten onsdagar kl. 17-21 som en del av FabLab Umeå.

Teknik

  • Mjukvara för att rita i 3D och 2D
  • Handhållen 3D-scanner
  • 3D-skrivare
  • Laserskärare
  • CNC-fräs
  • Dragskåp för lackering och annan efterbearbetning (ej tillgängligt okt 2018-okt 2019)
  • Airbrush-pistoler (ej tillgängligt okt 2018-okt 2019)
  • Pelarborrar (ej tillgängligt okt 2018-okt 2019)
  • Handhållna elverktyg