Verkstäder

Hos oss finns prototyplabb utrustade med digital produktionsteknik

Sliperiets miljöer bygger på öppen innovation och en kultur av att dela med sig av kunskap och erfarenheter.  Våra verkstäder SoftLab och 3DLab används i forskning och undervisning vid Umeå universitet, och av företag som samarbetar med universitetet på olika sätt. De är dessutom tillgängliga för entreprenörer, kreatörer och företag, och används flitigt av våra hyresgäster. 

Hösten 2018 startar en ombyggnation av Sliperiet, som kommer pågå i cirka ett år. Under byggtiden flyttar vi delar av våra verkstäder tillfälligt till Tullmagasinets källarplan på Västra Strandgatan 9 (entrén mitt emot den lilla röda tegelbyggnaden - transformatorhuset - på Skeppsbrons parkering), i centrala Umeå. När ombyggnationen är klar kommer vi kunna erbjuda utvecklade verkstäder och en än mer utvecklad miljö för nyfikenhet och lärande kring vetenskap och teknik för alla åldrar.

Lokalanpassningen är det första steget i en sammanslagning och utveckling av Sliperiets och Umevatoriets verksamheter. Tillsammans ska vi tillvarata den potential som finns i kombinationen av Sliperiets innovations-, forsknings- och samverkansmiljö samt Umevatoriets pedagogiska miljö.

Följ utvecklingen av den Nya verksamheten

 

Vill du veta mer...
om våra verkstäder, titta in på respektive verkstads sida för att se vilken teknik där finns, hur verkstäderna kan användas och vem du kan kontakta med eventuella frågor.