Verkstäder och studios

Här finns prototyplabb och studios för visualisering och mediaproduktion, utrustade med kraftfull digital produktionsteknik.

Sliperiets miljöer bygger på öppen innovation och en kultur av att dela med sig av kunskap och erfarenheter.  Våra verkstäder och studior används i forskning och undervisning vid Umeå universitet, och av företag som samarbetar med universitetet på olika sätt. De är dessutom tillgängliga för entreprenörer, kreatörer och företag, och används flitigt av våra hyresgäster. 

Titta in i på de respektive verkstädernas och studiornas sidor för att se vilken teknik där finns, hur de kan användas och vem du ska kontakta om du vill boka dem.