Bokning och priser

På Sliperiet kan du boka verkstäder för prototyptillverkning, studios för medieproduktion, och lokaler för utbildning, möten och konferenser.

Sliperiet är en samverkans- och innovationsmiljö för forskare, anställda och studenter vid Umeå universitet, för företag och organisationer, för kreatörer och entreprenörer. Den historiska miljön i kombination med nya idéer och uttryck, ny teknik och en mångfald av aktörer ger Sliperiet en unik karaktär som sätter sin prägel på möten och event.  I lokalöversikten kan du se våra lokaler och vad de passar för.

När du skickar en bokningsförfrågan, berätta för oss: 

  • Hur många ni är
  • Önskemål på möblering
  • Vilken teknisk eller annan utrustning du önskar

Vi bearbetar din förfrågan så snart vi kan, och skickar sedan en bekräftelse skickad till den epost du uppgett.

Kom ihåg att avboka om du får förhinder!

 

Interna bokningar: för dig vid Umeå universitet

Anställda vid Umeå universitet kan skicka bokningsförfrågan på tre olika sätt: 

  • TimeEdit
  • Skicka epost till sliperiet@umu.se
  • Ring Jenny Bucht, Sliperiets Facilities & Community Manager, 070-397 87 70

Interna priser och villkor gäller för personal vid Umeå universitet, hyresgäster på Sliperiet, studentkårer, och för ideella föreningar med koppling till universitetet. 

 

Externa bokningar: andra företag, organisationer och personer

Du som tillhör en annan organisation, företag, eller som privatperson vill boka Sliperiet för samverkan med Umeå universitet, kan skicka din bokningsförfrågan på två sätt: