Välkommen till Sliperiet

Sliperiet, ett forsknings- och innovationscentrum på Konstnärligt campus vid Umeå universitet, går nu in i en ny spännande fas. Tillsammans med Umevatoriet utvecklar vi en miljö för nyfikenhet, lärande och görande kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Hösten 2018 startar en ombyggnad av Sliperiet och en tillbyggnad av en domteater med den senaste visualiseringstekniken.

Under byggtiden hittar du Sliperiet och våra nuvarande hyresgäster i Tullmagasinet, centralt beläget i Umeå på Thulegatan 1 (invid Väven). Umevatoriet finns kvar på Umestan tills ombyggnationen är klar.

Följ med på vår spännande resa

Nöjda workshopdeltagare med nya perspektiv på näver

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Eva J:son Lönn
2017-11-01

I slutet av oktober arrangerade FabLab Umeå tillsammans med Västerbottens läns Hemslöjdsförening en workshopserie för att ge nya perspektiv på näver. Ett 20-tal specialinbjudna deltagare - makers, slöjdare och kreatörer - gavs under två veckor möjlighet att bearbeta näver med hjälp av traditionella hantverksmetoder och nya, digitala tekniker. Emma Ewadotter, projektledare för workshopserien och verksamhetsledare för FabLab Umeå är mycket nöjd med satsningen som hon upplever har givit mervärde.

-  Det finns en spänning mellan traditionellt hantverk och moderna bearbetningsmetoder som är en brännande punkt på makerscenen. Det är oerhört viktigt att föra en löpande diskussion om  balansen mellan teknisk bearbetning och respekt och förståelse för material. Materialvalet har inneburit ett flertal tekniska utmaningar för deltagarna. Utmaningar som jag hoppas och tror har fått deltagarna att tänka i lite nya banor, säger Emma Ewadotter.

Näver är ett komplext material på många sätt:

- Det kan bara skördas en viss tid på året och är känsligt för felaktig förvaring och användning. På så sätt är det väldigt olikt de material som normalt används inom digital tillverkning, som till exempel papp eller MDF-material. Som en av de deltagande slöjdarna sa: Nävret berättar själv vad det kan bli - eller vill - bli, säger Emma.

Karin Lundholm, en av lärarna och inspiratörerna under workshopserien, håller med Emma. Karin, som är en internationellt erkänd näverhantverkare, ser materialkännedom som grunden för näverhantverkets fortsatta existens och utveckling:

- Näver är ett fascinerande och levande material. Att lära känna och få kunskaper om materialet är grunden i allt näverhantverk, oavsett om du använder traditionella eller nya tillverkningsmetoder.

Workshopsserien har inte bara givit deltagarna nya perspektiv på näver. Den har också lett fram till nyskapande bearbetningsmetoder och produkter. Två exempel på vad som utforskats inom ramen för workshopen är värmeformpressning av näver och en accessoar med starka kopplingar till origami och med ett formspråk som är ovanligt inom näverarbeten. Efter det lyckade utfallet med denna workshop planerar FabLab Umeå nu fler samarbeten med Hemslöjdsföreningen.