Välkommen till Sliperiet

Sliperiet, ett forsknings- och innovationscentrum på Konstnärligt campus vid Umeå universitet, går nu in i en ny spännande fas. Tillsammans med Umevatoriet utvecklar vi en miljö för nyfikenhet, lärande och görande kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Hösten 2018 startar en ombyggnad av Sliperiet och en tillbyggnad av en domteater med den senaste visualiseringstekniken.

Under byggtiden hittar du Sliperiet och våra nuvarande hyresgäster i Tullmagasinet, centralt beläget i Umeå på Thulegatan 1 (invid Väven). Umevatoriet finns kvar på Umestan tills ombyggnationen är klar.

Följ med på vår spännande resa

Sliperiet, ett växthus för samarbeten utifrån Kulturverkets blick

umbraco.MacroEngines.DynamicXml
2017-10-19

På Sliperiet möts en brokig skara av människor med vitt skilda erfarenheter och inspirerar varandra. Här finns sammanlagt 25 olika företag och organisationer. Oväntade möten har lett till lyckade samarbeten över gränserna mellan akademiker och entreprenörer, kreatörer och offentlig verksamhet, studenter och företagare och mellan barn och studenter. Är du, precis som Kulturverket, öppen för idéutbyten och samverkan med universitetet och andra verksamheter kan Sliperiet vara en arbetsplats för dig.

Så här beskriver Hasse Hjortek, enhetschef för Kulturverket, platsens betydelse för deras verksamhet:

"Den fysiska närheten till olika delar inom universitetet är viktig för oss. Vi samarbetar till exempel med Designhögskolan i ett projekt där de tar vidare barns idéer om fordon och vi kommer också hit med lärarhögskolestudenter. På ett läsår tar vi hit ungefär 200-300 barn, besökare som kanske inte annars skulle komma hit. Vi har som mål att det i varje projekt bör ingå ett tillfälle på Sliperiet. Det ger det ett mervärde för barnens kreativitet att få vara här och skapa något på riktigt, i maskiner som de bara kunnat drömma om."

 

Läs mer

om Sliperiets tre nya, flexibla koncept för arbetsplatser och lokaler och hitta den lösning som passar dig bäst

 

Kontakta

Jenny Bucht, Facilities & Community Manager vid Sliperiet, för visning och ytterligare information
jenny.bucht@umu.se | 070 397 87 70