Välkommen till Sliperiet

Sliperiet, ett forsknings- och innovationscentrum på Konstnärligt campus vid Umeå universitet, går nu in i en ny spännande fas. Tillsammans med Umevatoriet utvecklar vi en miljö för nyfikenhet, lärande och görande kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Hösten 2018 startar en ombyggnad av Sliperiet och en tillbyggnad av en domteater med den senaste visualiseringstekniken.

Under byggtiden hittar du Sliperiet och våra nuvarande hyresgäster i Tullmagasinet, centralt beläget i Umeå på Thulegatan 1 (invid Väven). Umevatoriet finns kvar på Umestan tills ombyggnationen är klar.

Följ med på vår spännande resa

Det digitala inlandet engagerar

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Marcus Björns
2017-09-27

Under fyra dagar i slutet av september besökte projektet Innovationspark Norr och Sliperiets mobila makerspace Vilhelmina och Storuman. Medborgare i alla åldrar fick möjligheten att experimentera och skapa med bland annat 3D skanning och smarta material, och lära sig mer om hur ny teknik kan lösa lokala samhällsproblem. Det Vinnovafinansierade pilotprojektet har under sina tre stopp i inlandet gjort succé och lockat över 300 deltagare.

Arbetet med Innovationspark Norr bygger vidare på Region Västerbottens innovationsloop - en samskapande innovationsprocess för medborgardriven regional utveckling. I projektet förenas Sliperiets öppna laboratoriemiljö för den senaste digitala utveckling med Innovationsloopens samskapande innovationsprocess.

Mellan den 19-22 september fick medborgare och skolungdomar i Vilhelmina och Storuman möjlighet att lära sig mer om hur ny digital teknik kan lösa lokala samhällsproblem. Deltagarna provade på att experimentera och skapa med hjälp av utrustningen i Sliperiets mobila makerspace. Bland annat testades digital scanning för att skapa 3D-modeller, 3D-printing, digitalt styrda laserskärare och smarta material som exempelvis kan användas i kläder. Den kreativa processen kompletterades med deltagare från Teknikpark Norr i Vilhelmina och lokala företagare i Storuman som berättade om hur teknologin kan användas för att utveckla idé till färdig produkt eller lösning. 

Artikelförfattare: Olivia Collin, Region Västerbotten


Läs hela artikeln på Region Västerbottens hemsida

 

För mer information om projektet Innovationspark Norr:

Katrin Holmqvist-Sten, tf föreståndare Sliperiet
katrin.holmqvist-sten@umu.se

Håkan Ottoson, operativ projektledare Innovationspark Norr
haakan@otosonconsulting.se