Välkommen till Sliperiet

Sliperiet, ett forsknings- och innovationscentrum på Konstnärligt campus vid Umeå universitet, går nu in i en ny spännande fas. Tillsammans med Umevatoriet utvecklar vi en miljö för nyfikenhet, lärande och görande kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Hösten 2018 startar en ombyggnad av Sliperiet och en tillbyggnad av en domteater med den senaste visualiseringstekniken.

Under byggtiden hittar du Sliperiet och våra nuvarande hyresgäster i Tullmagasinet, centralt beläget i Umeå på Thulegatan 1 (invid Väven). Umevatoriet finns kvar på Umestan tills ombyggnationen är klar.

Följ med på vår spännande resa

Välkommen till nationell verkstad för hållbara livsstilar

umbraco.MacroEngines.DynamicXml
2017-09-22

Den 15-16 november är Sliperiet och Umeå kommun värdar för 2017 års Nationella verkstad för hållbara livsstilar i Umeå! Arbetar du med hållbarhet och livsstilsfrågor i ett företag, en kommun, myndighet, ideell organisation eller som forskare, är detta en konferens för dig. Bli inspirerad, diskutera, dela erfarenheter och lär av varandra hur vi kan främja hållbara livsstilar.

Du får också en inblick i hur olika aktörer från de nordiska länderna arbetar med genomförandet av Agenda 2030 och det globala målet om hållbar konsumtion och produktion.

Ett axplock ur programmet:

   - Innovation och design för det hållbara samhället
   - Lösningar för hållbar konsumtion i städer
   - Sharing cities och delningsekonomi
   - Innovative solutions for SCP - Nordic Best Practices
   - UNEP Global Outlook report

Sista anmälningsdag:  31 oktober

Länk till anmälan, program och ytterligare information

Arrangörer: Sliperiet, Umeå universitet och Umeå kommun i samverkan med Naturvårdsverket