Välkommen till Sliperiet

Sliperiet, ett forsknings- och innovationscentrum på Konstnärligt campus vid Umeå universitet, går nu in i en ny spännande fas. Tillsammans med Umevatoriet utvecklar vi en miljö för nyfikenhet, lärande och görande kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Hösten 2018 startar en ombyggnad av Sliperiet och en tillbyggnad av en domteater med den senaste visualiseringstekniken.

Under byggtiden hittar du Sliperiet och våra nuvarande hyresgäster i Tullmagasinet, centralt beläget i Umeå på Thulegatan 1 (invid Väven). Umevatoriet finns kvar på Umestan tills ombyggnationen är klar.

Följ med på vår spännande resa

Medborgardriven digital utveckling gör Västerbottens inland innovationsledande

umbraco.MacroEngines.DynamicXml
2017-09-18

Den 19-22 september kommer Sliperiets mobila makerspace till Vilhelmina och Storuman. Besöket är en fortsättning på vårens succéfyllda start i Norsjö, och en del av det nytänkande pilotprojektet Innovationspark Norr. Med fokus på medborgardriven digital utveckling kommer skolungdomar, företagare och medborgare få inspiration och möjlighet att identifiera lokala samhällsproblem samt hur dessa kan lösas med hjälp av digital teknik.

- Sliperiet, som innovationscentrum vid Umeå universitet, tar ett regionalt ansvar för utveckling och nytänkande och för att mötesplatser för nya idéer och innovation skapas även utanför våra väggar. Det gör vi inom Innovationspark Norr genom ett mobilt makerspace, samt med företagsutbildningar inom ramen för +Project och möjligheter för grundskolor och gymnasier att se och testa möjligheterna med digital teknik, Katrin Holmqvist Sten, tf föreståndare, Sliperiet.

Mobilt makerspace ska locka till skapande med digital teknik

Mellan den 19-20 september befinner sig projektet i Vilhelmina och 21-22 september i Storuman. Sliperiets mobila makerspace ska skapa en miljö som uppmuntrar till utbyte av erfarenheter, kunskap och idéer. Det är ett rum för skapande och småskalig tillverkning med hjälp av digital teknik. Bland annat visar arrangörerna på möjligheterna med teknik som 3D-skrivare, laserskärare och smarta material.

- Kunskapströskeln för att för att bygga och experimentera med digital teknik har under de senaste åren sänkts rejält. Vi vill på ett lekfullt sätt inspirera och förmedla till ungdomar, företagare och allmänhet att teknik är roligt, och att den är till för alla, säger Lars Isaksson, forskningsingenjör, Sliperiet.

 

För mer information om evenemangen:

Läs hela pressmeddelandet på Nynewsdesk

Se programmet för  Vilhelmina 19-20 september och för  Storuman 21-22 september.

 

För mer information om projektet Innovationspark Norr:

Katrin Holmqvist-Sten, tf föreståndare Sliperiet
katrin.holmqvist-sten@umu.se

Håkan Ottoson, operativ projektledare Innovationspark Norr
haakan@otosonconsulting.se


Presskontakt

Olivia Collin, Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se