Välkommen till Sliperiet

Sliperiet, ett forsknings- och innovationscentrum på Konstnärligt campus vid Umeå universitet, går nu in i en ny spännande fas. Tillsammans med Umevatoriet utvecklar vi en miljö för nyfikenhet, lärande och görande kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Hösten 2018 startar en ombyggnad av Sliperiet och en tillbyggnad av en domteater med den senaste visualiseringstekniken.

Under byggtiden hittar du Sliperiet och våra nuvarande hyresgäster i Tullmagasinet, centralt beläget i Umeå på Thulegatan 1 (invid Väven). Umevatoriet finns kvar på Umestan tills ombyggnationen är klar.

Följ med på vår spännande resa

Felicia har utforskat nya material och tradition i sin design

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Eva J:son Lönn
2017-08-23

Felicia Hjelmqvist är nog den av deltagarna i Summer eXpression som har tillbringat mest tid i Sliperiets 3D-Lab.  Det har gått att hitta henne i labbet dag som natt. Felicia läser tredje året på Designhögskolans industridesignprogram. Hon sökte till projektet därför att hon tyckte att det var "en himla bra möjlighet att i princip få göra det jag ville och få det producerat i liten skala".

Felicia Hjelmqvist har skapat en skärbräda i trä kombinerad med en mortel och pistill i gjutgärn.

-  Idén kom från de studiebesök vi gjorde hos tillverkningsföretagen. Jag blev väldigt inspirerad av gjutjärn som material i kombination med trä. Förr i tiden brukade man göra en grop i köksbordet som användes som mortel. Jag tyckte att principen var intressant, och funderade på hur jag skulle kunna använda idén för att göra bruksföremål som var ännu mer flexibla och lättåtkomliga. Det blev även en perfekt serveringsbricka med väldigt många användningsområden.

Hur har miljön på Sliperiet påverkat ditt kreativa skapande?

-  Jag har gjort prototyper i 3D-lab för att kunna se mina designer i verkligheten, och känna och ta på dem. Anledningen till att det blev så mycket tid i labbet var att gjuteriet behövde ha modeller av min mortel och pistill för att kunna göra sandformar av dem. Modellerna 3D-printade jag i plast. Därefter spacklade och slipade jag dem tills de blev som jag ville ha dem.

 -  Det har varit underbart med labben, att ha dem så tillgängliga och med personal som vi har fått jättemycket hjälp och guidning av. Magnus, som har handlett i 3DLab, har verkligen engagerat sig i det jag har gjort och har stöttat och hjälpt mig genom de komplicerade momenten.

Vad är det viktigaste du tar med dig från Summer eXpression?

-  Att jag har fått utgå från mina ideer och utveckla dem till färdiga produkter är ett jättestort komplement till min utbildning. Det har gjort mig ännu säkrare i min designprocess. Det har också varit positivt att designa ett bruksföremål ur formgivningsperpspektiv.

 -  Insikten i hur viktigt producentkontakten är för hela designprocessen och slutproduktens utformning och pris är viktig. Det handlar mycket om att få ut sin produkt i produktion. För det krävs både förståelse för produktionen och förmåga till kommunikation med olika producenter. Jag fungerade som en mellanhand i det här projektet, med två olika producenter som behövde synkas till varandra.

Hur har du upplevt din tid här på Sliperiet?

-  Det har också varit jätteinspirerande att omges av drivna människor som skapar det de drömmer om i verkligheten. Det har motiverat mig att göra likadant. Att vi kommer från så många olika håll - som arkitektur, grafiska design och industridesign - har gjort det väldigt givande att brainstorma ihop eftersom vi har lite olika sätt att se på saker.