Välkommen till Sliperiet

Sliperiet är ett forsknings- och innovationscentrum, en kreativ mötes- och arbetsplats, ett makerspace, en arena för event och experiment. Vi är en del av Umeå Konstnärligt campus vid Umeå universitet. Nedan ett smakprov på vad som händer hos oss! Tveka inte att kontakta oss för samarbete, för att boka lokaler eller verkstäder, workshops eller höra dig för om kontorsplats. 

Uppskattat besök på Processum av +Projects styrgrupp

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Eva J:son Lönn
2017-06-29

Den 26 maj hade +Projects nya styrgrupp möte i Örnsköldsvik för att få en inblick i RISE Processums industrinära forskning inom bioraffinaderiområdet. Processum är en aktiv partner i +Project, ett större samverkansprojekt inom digital tillverkning i Sliperiet vid Umeå universitet.

Måndagen den 26 maj möttes + Projects styrgrupp upp i Örnsköldsvik för ett möte och en guidad rundtur i Processums forskningslabb under ledning av Jonas Joelsson, forskningschef för Processum och aktiv part i +Project. Jonas berättade engagerat och initierat om Processums historia, utveckling och verksamhet.

Processums roll i +Project är att arbeta med skogsbaserade material som kan användas i digitala tillverkningsprocesser, såsom 3D-printing, och att öka värdet på skogsråvara genom att på ett mer effektivt sätt ta tillvara på restströmmar. Processum deltar i utveckling av nya material på flera olika sätt. Bland annat är de delaktiga i att uppföra en pilotanläggning för produktion av nanocellulosa, som är ett nytt, spännande material. För +Project tar företaget också fram andra träbaserade material och genomför experiment för att åstadkomma nya material.

 "I projektet brukar vi prata om fluff och lim", säger Jonas. "Genom att binda samman fibrer med ett limmande material kan man få kompositer med intressanta egenskaper. Det skulle också vara intressant att ta fram en prototyp för ett nytt sandwichmaterial, alltså en komponent som till sin inre kärna har ett lätt material med vissa egenskaper, och ytterst har en hård yta med andra egenskaper."

 Efter rundvandringen hölls ett styrgruppsmöte där Åke Fransson, projektledare, berättade om +Projektets läge och väg framåt.


Fakta:

I +Project samlar Sliperiet akademiska parter och regionens företag för att skapa ett starkt forsknings- och innovationsområde och ett regionalt nätverk inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik i norra Norrland. +Project medfinansieras av Region Västerbotten och Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Processum bildades 2003 och ägs till 40 % av ett 20-tal företag i Processum intresseförening och till 60 % av RISE. Företaget omsätter drygt 30 miljoner kronor per år och har i dagsläget cirka 24 anställda. Processum är, utöver i +Project, bland annat delaktiga i sju olika Horizon 2020 projekt.

Nanocellulosa utvinns ur träfibrer. Nanofibrerna har exceptionella styrkeegenskaper i klass med Kevlar men fiberna är, till skillnad mot Kevlar, helt förnybara.


Vill du veta mer om Processums verksamhet, besök hemsidan eller


Kontakta:
Jonas Joelsson, forskningschef Processum
jonas.joelsson@processum.se | 010-516 67 60