Välkommen till Sliperiet

Sliperiet, ett forsknings- och innovationscentrum på Konstnärligt campus vid Umeå universitet, går nu in i en ny spännande fas. Tillsammans med Umevatoriet utvecklar vi en miljö för nyfikenhet, lärande och görande kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Hösten 2018 startar en ombyggnad av Sliperiet och en tillbyggnad av en domteater med den senaste visualiseringstekniken.

Under byggtiden hittar du Sliperiet och våra nuvarande hyresgäster i Tullmagasinet, centralt beläget i Umeå på Thulegatan 1 (invid Väven). Umevatoriet finns kvar på Umestan tills ombyggnationen är klar.

Följ med på vår spännande resa

Masonite Beams först ut från programmet Affärsutveckling mot innovation

umbraco.MacroEngines.DynamicXml
2017-06-21

Under våren 2017 har företaget Masonite Beams från Rundvik deltagit i Handelshögskolans kunskapsprogram Affärsutveckling mot innovation inom ramen för +Project. Förra onsdagen avslutades den första omgången av programmet på Sliperiet. Deltagarna upplevde att de fått ut mycket av utbildningen, inte minst när det gäller att väga in hållbarhets- och digitaliseringsaspekter i företagets affärsplaner, något som de menar både gynnar miljön och kan ge stora konkurrensfördelar.

Första omgången av programmet Affärsutveckling mot innovation avslutades den 14 juni. De tre deltagarna från Masonite Beams (MB) - Tommy Persson, Mantas Dovidavicius och Alfred Wikner - har under fyra tematräffar fått lära sig mer om affärsmodeller, hållbarhet, digitalisering och externa relationer. Deltagarna upplever att de fått flera nya, värdefulla kontakter och ett nytt tänk kring affärsplaner och innovationsutveckling: 

 "Vi har lärt oss att på ett effektivt sätt skapa affärsmodeller som har innovationsutveckling som grund. Tidigare la vi ner flera månader på att skapa affärsplaner, nu har vi lärt oss nya metoder för att effektivisera denna process. Det här är rätt sätt att skapa innovation på ett snabbare sätt", säger Tommy Persson, som är kvalitets- och produktchef vid Masonite Beams.

Handelshögskolan har, under ledning av professor Maria Bengtsson, drivit programmet inom ramen för +Project. Projektets övergripande mål är att skapa en öppen innovationsmiljö i regionen och stärka samverkan mellan företag inom trä- och byggindustrin, de kreativa näringarna och forskningen inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik.

"I programmet jobbar vi mot innovation genom utveckling av affärsmodeller", säger Maira Babri, forskare i företagsekonomi och processledare inom +Project.
"Vi är väldigt glada över att företag som Masonite Beams, som har ett så starkt driv att utvecklas, har velat samarbeta med oss. Deras driv har bidragit till att vi har lärt oss av varandra och till att vi har kunnat skapa en brygga mellan näringsliv och forskning".

I höst startar en ny omgång av programmet, som erbjuds genom Tillväxtverkets satsning på +Project. Det finns plats för några fler företag som vill delta.


För information om Affärsutveckling mot innovation kontakta:

Maira Babri, forskare i företagsekonomi, Handelshögskolan
maira.babri@umu.se | 070- 293 22 47