Välkommen till Sliperiet

Sliperiet, ett forsknings- och innovationscentrum på Konstnärligt campus vid Umeå universitet, går nu in i en ny spännande fas. Tillsammans med Umevatoriet utvecklar vi en miljö för nyfikenhet, lärande och görande kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Hösten 2018 startar en ombyggnad av Sliperiet och en tillbyggnad av en domteater med den senaste visualiseringstekniken.

Under byggtiden hittar du Sliperiet och våra nuvarande hyresgäster i Tullmagasinet, centralt beläget i Umeå på Thulegatan 1 (invid Väven). Umevatoriet finns kvar på Umestan tills ombyggnationen är klar.

Följ med på vår spännande resa

Fascinerande växters dag lockade många besökare till Sliperiet

2017-06-12

Den 20 maj 2017 arrangerades Fascinerande växters dag på Sliperiet. Många kom, trots att det var den första fina vårhelgen i Umeå. Besökarna, som fick lära sig om växter och växtforskning, hade många aktiviteter att välja på. De kunde ta en bladlus i koppel, smaka på CRISPR-ig-chips gjorda av genmodifierad kål, isolera DNA från jordgubbar, och mycket mer. Se den korta filmen ovan för inspiration.

Dagen organiserades av Umeå Plant Science Centre och andra forskare från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som forskar med ämnen relaterade till växter, tillsammans med Arboretum Norr, stadsodlingsgruppen tillsammans med Studiefrämjandet, Bonsaisällskapet, Naturskyddsföreningen och Forslunda gymnasiet.

Internationellt Fascinerande växters dag lanserades år 2012 i Europa av paraplyorganisationen European Plant Science Organization (EPSO) och har sedan dess anordnas den 18 maj vartannat år. Arrangemanget har spridit sig och organiseras nu runt hela världen med syftet att fascinera människor för växter och att skapa medvetenhet om växtvetenskapens betydelse.

Läs mer om evenemanget här:
http://www.fascinerandevaxtersdag.se/aktiviteter/106-fascinerande-vaexters-dag-i-umea-2017.html