Välkommen till Sliperiet

Sliperiet, ett forsknings- och innovationscentrum på Konstnärligt campus vid Umeå universitet, går nu in i en ny spännande fas. Tillsammans med Umevatoriet utvecklar vi en miljö för nyfikenhet, lärande och görande kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Hösten 2018 startar en ombyggnad av Sliperiet och en tillbyggnad av en domteater med den senaste visualiseringstekniken.

Under byggtiden hittar du Sliperiet och våra nuvarande hyresgäster i Tullmagasinet, centralt beläget i Umeå på Thulegatan 1 (invid Väven). Umevatoriet finns kvar på Umestan tills ombyggnationen är klar.

Följ med på vår spännande resa

Åke Fransson, ny projektledare för +Project, brinner för hållbart byggande och trädgårdsarbete

umbraco.MacroEngines.DynamicXml
2017-05-10

Vi välkomnar Åke Fransson som ny projektledare för Sliperiets +Project - en person med stort teknikkunnande och lång erfarenhet som forskare och prefekt för institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, en man som på fritiden gärna påtar i trädgården. Ett av Åkes första uppdrag som projektledare blir att presentera +Project på 3dp Build, en stor internationell konferens i Stockholm om hur 3d-skrivarteknik kan användas inom arkitektur och bygg.

På 3dp Build kommer Åke Fransson berätta om +Projects tillkomst, mål och upplägg:

-        Vi vill ta tillvara på de möjlighet som skogsråvaran ger och det kunnande som finns inom regionens trävaru- och pappersindustri och ta det ett steg längre med hjälp av storskalig 3d-printing av trä, och utveckling av nya träbaserade material. Målet är ett hållbart byggande av framtidens hem och arkitektoniskt byggande på nya sätt. 3d-printing ger en flexibilitet som inte finns i traditionella material och byggtekniker. Projektet handlar också om att skapa samverkan mellan forskare och små och medelstora företag i regionen och att utveckla nya affärsmodeller med hjälp av digitala tekniker.

Åke har varit med i projektet som forskare ända sedan starten hösten 2015, och har en klar bild av vad han nu, som projektledare, vill att de ska åstadkomma i projektet:

-        Projektet har kommit igång bra och vi har utvecklat flera intressanta samarbeten med företag i regionen. Nu gäller det att ta samarbetena till nästa nivå, att ta tillvara på de intressanta resultat som framkommit, och på att lägga grunden för framtida projekt, säger Åke.

När han behöver varva ner gör han det helst med trädgårdsarbete:

-        Trädgårdsarbetet är vitt skilt från mitt vardagsarbete och därför ett bra sätt att koppla av. I sommar ska jag avgränsa rabatterna med plåtkanter och skrapa och måla fönstren i lusthuset. Det är många fönster! säger Åke.

Kontakt:
Åke Fransson