Välkommen till Sliperiet

Sliperiet är ett forsknings- och innovationscentrum, en kreativ mötes- och arbetsplats, ett makerspace, en arena för event och experiment. Vi är en del av Umeå Konstnärligt campus vid Umeå universitet. Nedan ett smakprov på vad som händer hos oss! Tveka inte att kontakta oss för samarbete, för att boka lokaler eller verkstäder, workshops eller höra dig för om kontorsplats. 

Forskare byggde och demonstrerade ekosystem som del av PLATSEN 2016

2016-12-01

Forskare från UPSC installerade modell för hållbar odling som del av konferensen PLATSEN 2016. 

 

PLATSEN 2016 samlade över 200 deltagare -  beslutsfattare, opinionsbildare, forskare, tjänstemän, företag, nätverk och representanter för intresseorganisationer,   kring platsen som katalysator för hållbarhet. Konferensen var ett samarrangemang på Sliperiet mellan Umeå Universitet, Umeå Kommun och Regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling. 

Förutom nätverkande och presentationer av aktuell forskning och innovation från Sverige och omvärlden, fick besökare ta del av ett antal aktivitets-stationer och installationer. En av dessa stationer var eMultiTrophic Eco-system, en modell för hållbar odling utvecklad av ett team från Fysiologisk Botanik under ledning av forskaren Olivier Keech. Installationen ledde till många intressanta samtal med besökare under byggnadstiden såväl som själva konferensen, och diskussioner pågår kring vidare samarbeten med implementation av systemet i större skala.