Välkommen till Sliperiet

Sliperiet, ett forsknings- och innovationscentrum på Konstnärligt campus vid Umeå universitet, går nu in i en ny spännande fas. Tillsammans med Umevatoriet utvecklar vi en miljö för nyfikenhet, lärande och görande kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Hösten 2018 startar en ombyggnad av Sliperiet och en tillbyggnad av en domteater med den senaste visualiseringstekniken.

Under byggtiden hittar du Sliperiet och våra nuvarande hyresgäster i Tullmagasinet, centralt beläget i Umeå på Thulegatan 1 (invid Väven). Umevatoriet finns kvar på Umestan tills ombyggnationen är klar.

Följ med på vår spännande resa

Forskare byggde och demonstrerade ekosystem som del av PLATSEN 2016

2016-12-01

Forskare från UPSC installerade modell för hållbar odling som del av konferensen PLATSEN 2016. 

 

PLATSEN 2016 samlade över 200 deltagare -  beslutsfattare, opinionsbildare, forskare, tjänstemän, företag, nätverk och representanter för intresseorganisationer,   kring platsen som katalysator för hållbarhet. Konferensen var ett samarrangemang på Sliperiet mellan Umeå Universitet, Umeå Kommun och Regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling. 

Förutom nätverkande och presentationer av aktuell forskning och innovation från Sverige och omvärlden, fick besökare ta del av ett antal aktivitets-stationer och installationer. En av dessa stationer var eMultiTrophic Eco-system, en modell för hållbar odling utvecklad av ett team från Fysiologisk Botanik under ledning av forskaren Olivier Keech. Installationen ledde till många intressanta samtal med besökare under byggnadstiden såväl som själva konferensen, och diskussioner pågår kring vidare samarbeten med implementation av systemet i större skala.