Välkommen till Sliperiet

Sliperiet, ett forsknings- och innovationscentrum på Konstnärligt campus vid Umeå universitet, går nu in i en ny spännande fas. Tillsammans med Umevatoriet utvecklar vi en miljö för nyfikenhet, lärande och görande kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Hösten 2018 startar en ombyggnad av Sliperiet och en tillbyggnad av en domteater med den senaste visualiseringstekniken.

Under byggtiden hittar du Sliperiet och våra nuvarande hyresgäster i Tullmagasinet, centralt beläget i Umeå på Thulegatan 1 (invid Väven). Umevatoriet finns kvar på Umestan tills ombyggnationen är klar.

Följ med på vår spännande resa

Resultat från stipendieprogram

2017-03-30

Konstnärsduon Maria Castellanos och Alberto Valverde presenterade Symbiotic Interaction- projektet de arbetat med i SoftLab under vintern. 

Projektet baseras på tidigare forskning och praktik i projektet  Clorofila 3.0. I Clorofilia projektet mättes små elektriska vibrationer i plantor genom sensorer och algoritmer, och man upptäckte att dessa förändrades med externa faktorer såsom temperatur, närhet till objekt, atmosfäriskt tryck eller ljus. 

I Symbiotic Interaction har utrustningen i SoftLab och 3DLab använts för att konstruera plagg som bär små växter och som kan mäta och relatera deras data till bäraren.

Projektet möjliggjordes tack vare Hakon Swensons stiftelse som finansierar det stipendieprogram som finansierade konstnärernas vistelse i Umeå och Sliperiet. Filmen spelades in vid Umeå Plant Science Centre.

Duons hemsida