VÄLKOMMEN TILL CURIOSUM (före detta Sliperiet)

I april 2019 slogs Sliperiet ihop med Umevatoriet och bytte namn till Curiosum. I höst tar vi nästa steg. Vi flyttar tillsammans med våra hyresgäster in i ombyggda lokaler på Konstnärligt campus.

Våren 2020 öppnas den nya verksamhet - Umeås nya science center som ska väcka barns, ungas och vuxnas nyfikenhet på vetenskap och teknik. En nyfikenhet som vi tror kan bidra till att förändra världen.

Håll utkik här efter Vår nya hemsida som kommer snart.

Nyheter

Curiosum är Umeås nya science center

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Fotomontage: White arkitekter

Nu är det klart att Umeås nya besöksmål kring vetenskap och teknik heter Curiosum. Curiosum har sin grund i Umeå universitets tidigare verksamheter Umevatoriet och Sliperiet och kommer att öppnas under 2020 på i Sliperiets gamla lokaler på Konstnärligt campus.

- Med Curiosum vill vi stimulera till nyfikenhet och lust till kunskap. Det blir en inspirerande och kreativ miljö där besökare, unga som gamla, erbjuds att lära, göra och uppleva vetenskap och teknik, säger Madelen Bodin, föreståndare på Curiosum.  

Umeå kommun har över 10 års erfarenhet av nära pedagogiskt samarbete med Umevatoriet. Med Curiosum ges möjligheter att nå ännu fler elever med pedagogiska program av hög kvalitet kring vetenskap och teknik. Placeringen på Konstnärligt campus ger större närhet till både universitetets forskare och studenter och en allmän publik. Curiosum gör det möjligt att göra universitetets forskning tillgänglig för en bred publik och blir också en plats för samverkan med näringsliv.

- Curiosum kommer bli ett viktigt tillskott för utbildning och forskning inom visualisering och dessutom ser vi fram mot en naturlig mötesplats för alla nyfikna, såväl gamla som unga. Vi hoppas öka intresset för utbildning och vetenskap, säger Katrine Riklund, ordförande i Curiosums styrgrupp.

Curiosum är en viktig del i det strategiska partnerskap som Umeå universitet och Umeå kommun ingått när det gäller samhällets kompetensförsörjning.

- Vi ser framför oss att Curiosum blir en fantastiskt kreativ och lärande miljö för Umeås barn och unga. Curiosum blir också en viktig plats för samspel med näringslivet och ett spännande besöksmål för alla Umeåbor och tillresta, säger Johan Gammelgård, direktör för administration och innovation, Umeå kommun

Verksamhetsutvecklingen och anpassningar av Curiosums lokaler pågår just nu för fullt. En domteater för planetarieföreställningar och andra omslutande visuella upplevelser, blir ett nytt komplement till huset. Bygget har gjorts möjligt genom en donation från Knut och Alice Wallenberg i samband med ett nationellt projekt kring publikt lärande upplevelser av vetenskaplig visualisering, Wisdome.

Läs mer om den nationella satsningen Wisdome

 

För mer information, kontakta gärna:

Madelen Bodin, Föreståndare Cuiosum
Tel: 090-786 96 18

Textile matters

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Nu visas resultaten från de fyra konstnärer och innovatörer inom textil och mode som arbetat inom ramen för Hakon Swenson Stiftelsens SoftLab stipendieprogram på Sliperiet under hösten. Verken, som utmanar gränserna för textila material, visas upp i en gemensam utställning 30/11-2/12 på Rådhusesplanaden i Umeå centrum.

Det är tredje gången som Sliperiet med stöd av Hakon Swenson stiftelse erbjudit kreatörer möjlighet till residens med tillgång till verkstäder och teknikstöd. Med bas i Sliperiets SoftLab, en unik verkstad med verktyg för prototypande relaterat till textil och kroppsnära teknologi, har stipendiaterna utvecklat sin praktik, utforskat ny teknik och etablerat kontakter. Genom Sliperiets samarbete med inkubatorn Expression Umeå har de också fått affärsstöd och coaching.

Stipendiaternas arbete har resulterat i en utställning som visar lite av vad som är möjligt i Sliperiets tekniska miljö, med fyra mycket olika konstnärliga ingångar och uttryck- från digitalt broderi till CNC-fräsning, kemiska experiment och bearbetning med laserskärare. Det gemensamma mellan de fyra är att deras praktiker relaterar till textila material och utforskandet av dessas potential och gränser.

Medverkar i utställningen gör:

Clara Sullà  som utvecklat sin konstpraktik i Wien, London och Egypten och alltmer specialiserat sig på textila material. Sullà bjuder in besökare till utställningen att uppleva experimentella textilbaserade taktila paneler med innovativa texturer, visuella och sensoriska effekter.

Nanny Rådenman, textilkonstnär utbildad vid bland annat Kawashima Textile School i Japan, och numera verksam i Stockholm. Rådenman har under hösten utvecklat en uppkopplad textil - ett tyg som rör sig i takt med att man närmar sig verket

Catharina Carlsson, modist som lever och verkar i Umeå och som bland annat har gjort inhopp på Norrlandsoperan. Carlsson, som gärna använder oväntade material och tekniker, har skapat en vinterkollektion av huvudbonader för vardagsbruk och fest.

 

Utställningens öppettider

Fredag 30/11 kl 10:00-18:00
Lördag 01/ 12 kl 10:00-16:00
Söndag 02/12 kl 12:00-16:00

Plats: Rådhusesplanaden 7A, 903 28 Umeå

Välkommen!

 

Kontakt:

Emma Ewadotter
Samordnare & verksamhetsledare, SoftLab, Sliperiet, Umeå universitet
E-post: emma.ewadotter@umu.se

Eva J:son Lönn
Kommunikatör Sliperiet, Umeå universitet
E-post: eva.j.lonn@umu.se

 

 

 

Internationella konstnärer till SoftLab, Sliperiet och Umeå

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Photo: From top left Austeja Platukyte, Catharina Carlsson. From bottom left Nanny Rådenman, Clara Sullà

Under hösten välkomnas fyra nya arbetsstipendiater - utvalda konstnärer och innovatörer inom textil och mode - till Sliperiet. Där kommer de att jobba med konstnärlig utforskning, idé- och produktutveckling i Sliperiets verkstäder, samt erbjudas professionell coachning i affärsutveckling. Möjligheten har lockat ett stort antal sökande från hela världen. 

Med stöd av Hakon Swenson stiftelse tilldelas konstnärerna, som har vitt skilda bakgrunder, arbetsstipendier och rådgivning i samarbete med inkubatorn eXpression Umeå. Arbetsstipendiet ska ge konstnärerna möjlighet att under tre månader utveckla sin praktik med tillgång till Sliperiets verkstäder och teknikstöd för att kunna förverkliga ambitiösa och experimentella projekt.

Noden i detta är Sliperiets SoftLab, en unik verkstad med verktyg för prototypande relaterat till textil och kroppsnära teknologi. Syftet är att berika den lokala innovationsmiljön och generera nya idéer kopplat till den tillgängliga tekniken.

- Vi har sett hur tidigare stipendiater inspirerat användare och skapat kontakter med lokala idébärare i stan, inte minst med forskare och studenter på konstnärligt campus. Direkt vid ankomst kommer de i kontakt med olika lokala intressenter och de presenterar sin praktik på olika sätt under tiden här. I flera fall har samarbeten inletts som sträckt sig betydligt längre än arbetsvistelsen, säger Linnéa Therese Dimitriou, konstnärlig ledare vid Sliperiet.

 I år har Stipendiet förstärkts ytterligare genom samverkan med Expression Umeå, en akademinära inkubator för kulturella och kreativa näringar.

- Genom att de får möjlighet att få stöd av våra affärsutvecklare och branschexperter på Expression får de också möjlighet att testa sitt entreprenörskap, vidareutveckla sina produkter och få stöd i sitt företagande, säger Marlene Johansson VD, Expression Umeå.

- Expressions program är ett tillskott som utan tvekan ger denna satsning en extra skärpa. Vi är mycket glada att kunna erbjuda detta års stipendiater det bästa vad gäller såväl produktionsmiljöer som affärsutveckling, och ser fram emot att välkomna årets grupp av unga lovande kreatörer, säger Emma Ewadotter, verksamhetsledare för SoftLab på Sliperiet.

Tidigare SoftLab stipendier har, utöver kontakter och samarbeten, genererat verk och idéer som rönt stor uppmärksamhet. 2017 års stipendiater Maria Castellanos och Alberto Valverde utvecklade exempelvis ett interaktivt bärbart konstverk, Symbiotic Interaction, under sin tid på Sliperiet. Resultatet har visats internationellt och bland annat belönats med pris på den franska festivalen Look Forward Fashion Tech.

 

2018 års SoftLab-stipendiater

De fyra som får ta emot Softlab stipendiet 2018 är: textilkonstnären Clara Sullà från Spanien, materialforskaren och produktdesignern Austeja Platukyte från Litauen, Stockholmsbaserade textilkonstnären Nanny Rådenman samt modisten Catharina Carlsson från Umeå.

Clara Sullà har utvecklat sin konstpraktik i Wien, London och Egypten och alltmer specialiserat sig på textila material. Under de senaste tio åren har hon bland annat designat och skapat brandbeständiga, vattentäta och storskaliga "skulpturala kostymer" för opera och teater, samt scenuppsättningar med textila konstverk. Clara ska under hösten tillverka interaktiva textilbaserade taktila paneler som kan placeras på väggar eller golv. Fokus kommer att ligga på innovativa texturer och former för nya visuella och sensoriska effekter.

Austeja Platukyte är materialdesignforskare och produktdesigner som med bas i Litauen ställt ut internationellt. Hon intresserar sig för såväl den praktiska som den sociala, ekonomiska och psykologiska omvandlingen av material. I hennes projekt arbetar hon experimentellt och tvärdisciplinärt. Objekten ställer frågor om konsumtion och ekologi. Hon försöker utveckla nya designmetoder utanför massproduktionens logik och gängse idéer om skönhet, funktionalitet och universalitet - med målsättningen att skapa nya värden för en mer hållbar framtid. Under sin vistelse i Umeå ska Austeja utveckla bioplaster med textilt avfall som råmaterial.

Nanny Rådenman är textilkonstnär utbildad vid bland annat Kawashima Textile School i Japan, och numera verksam i Stockholm. Nanny uppskattar det till synes enkla uttrycket i en väv eller ett broderi, som i själva verket ofta är uppbyggt av ett komplicerat trådsystem. Hon finner sin inspiration i naturen och vardagliga textilier. Under hösten ska Nanny utveckla en uppkopplad textil - ett tyg som rör sig i takt med att man närmar sig verket.

Catharina Carlsson lever och verkar i Umeå och har bland annat gjort inhopp som modist på Norrlandsoperan. Catharina jobbar experimentellt i sin hatt-tillverkning och använder gärna oväntade material och tekniker. Flera av hennes kreationer har hamnat på prispallen i hatt-tävlingar och publicerats i internationell modepress. Under hösten kommer Catharina att använda digital tillverkningsteknik för att ta fram en streetwear-kollektion av vardagshattar med en överraskande twist.

 

Kontakt

Frågor om SoftLab
Emma Ewadotter
Samordnare & verksamhetsledare, SoftLab, Sliperiet, Umeå universitet
emma.ewadotter@umu.se
o70-233 12 37

Frågor om stipendieprogrammet
Linnéa Therese Dimitriou
Konstnärlig ledare, Sliperiet, Umeå universitet
linnea.dimitriou@umu.se
070-653 08 71

Frågor om affärsutveckling inom Expression Umeå
Marlene Johansson VD, Expression Umeå och Affärscoach
marlene.johansson@uminovaexpression.se
070-674 95 39

Kontaktuppgifter till stipendiaterna:
Eva J:son Lönn
Kommunikatör Sliperiet, Umeå universitet
eva.j.lonn@umu.se
0730-64 77 50

Sliperiet flyttar tillfälligt till Tullmagasinet, som på nytt blir ett kulturnav

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Sliperiets kontor och verkstäder på konstnärligt campus vid Umeå universitet flyttar i början av oktober tillfälligt in i Tullmagasinet i centrala Umeå medan ombyggnationen av Sliperiets lokaler pågår. Med i flytten följer inkubatorn Expression Umeå, Kulturverket, och övriga kreativa näringar med arbetsplats på Sliperiet.

Bakgrunden är att Sliperiet, som är ett forsknings- och innovationscenter, ska byggas om för att tillsammans med Umevatoriet skapa en ny interaktiv miljö under nytt namn som kan stimulera intresse och nyfikenhet kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Under byggtiden flyttar Sliperiets kontor och verkstäder med digitala designmöjligheter till Tullkammaren, och kommer därmed närmare Umeåborna.

Huset blir kulturnav igen

Tullkammaren, som ligger vid Umeälvens norra strand, har sedan senare delen av 1900-talet inhyst en hel rad olika kulturella verksamheter, bland annat Tullkammaren kultur med mediateket, Sveriges Radio Västerbotten, konstskolor och gallerier, bildlärarutbildning och Arkitekthögskolan. Under några år har det framför allt varit kontor i lokalerna, men nu fylls en tredjedel av huset på nytt med kreativa verksamheter, i och med att Sliperiet flyttar in.

I slutet av oktober ska Sliperiets verksamheter vara igång igen i Tullkammaren. Då öppnas även den öppna verkstaden FabLab i Sliperiets 3D- och textil- och elektronikverkstäder, där vem som helst kan göra nästan vad som helst.

- Sliperiet befinner sig i en jättespännande utvecklingsfas just nu och vi ser fram emot att flytta till Tullkammaren och utveckla den nya verksamheten tillsammans med Umevatoriet medan huset på konstnärligt campus byggs om. Närheten till stadskärnan ger spännande möjligheter att nå nya målgrupper och få erfarenheter till den nya verksamheten, säger Madelen Bodin, föreståndare för Sliperiet/Umevatoriet.

Flera vinster med att komma närmare centrum

Utöver Sliperiets personal och verksamhet följer sex organisationer med i flytten, de två största är Expression Umeå, en akademinära inkubator för kulturella och kreativa näringar som ägs av Umeå universitet och Umeå kommun, och omyndigheten Kulturverket, med uppdraget att inom Umeå kommun ta vara på barns och ungas kreativitet.

Expression Umeå intar Tullkammaren med sina 30-tal kreativa entreprenörer. VD:n Marlene Johansson ser positivt på flytten:

- Vi ser verkligen fram emot att inta Tullkammaren som utvecklingsmiljö och inkubator för kulturella och kreativa näringar i Umeå. I Expression sitter många entreprenörer som utvecklar sina företag inom design, arkitektur, film, media och musik. Tullkammaren har ett toppenläge för oss, nu när vi gör en extra satsning mot framtidens handel och det nya entreprenörskap som växer fram.

Även Hasse Hjortek, Kulturverkets konstnärliga ledare, ser vinster med att hamna mitt i centrala Umeå:

- Eftersom vi i många av våra projekt bjuder in barn och ungdomar att jobba i verkstäder och studios så ser jag ett stort värde i att flytta närmare stadskärnan med närhet till Hamnmagasinet, Biblioteket och Väven. Vi blir i och med detta ännu mer tillgängliga för vår målgrupp.

Håll utkik efter Sliperiets kommande aktiviteter i Tullkammaren

Facebook: @sliperietumea, @fablabumea

 

Madelen Bodin blir ny föreståndare för Umevatoriet/ Sliperiet

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Simon Öhman Jönsson

Nu är det klart. Madelen Bodin, universitetslektor och biträdande prefekt vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, blir föreståndare för det nya science centret när Umevatoriet och Sliperiet slås ihop och bildar en ny verksamhet i Sliperiets lokaler. Verksamheten kommer bland annat att innehålla en ny domteater för visualisering, presentation och planetarievisning.

Hur känns det?
- Det här ska bli jätteroligt och fantastiskt spännande! Jag har varit tillförordnad föreståndare vid Umevatoriet under våren och lärt känna den verksamheten väl. Nu ska det bli väldigt intressant att få lära känna verksamheten vid Sliperiet närmare och att arbeta med att väva ihop de båda verksamheterna till en ny spännande miljö som tar tillvara särarterna i de bägge miljöerna.

Varför flyttar ni ihop?
- Vi vill skapa en ny interaktiv miljö för att stimulera intresse och nyfikenhet kring vetenskap och teknik för alla åldrar. Genom att knyta ihop de pedagogiska aktiviteterna runt naturvetenskap och teknik som finns vid Umevatoriet idag med den miljö kring innovation, konst och design som finns runt Sliperiet vill vi hitta nya spännande sätt att lära och uppleva vetenskap och teknik, och främja kreativitet. Den nya domteatern kommer att bidra till detta genom att den ger nya möjligheter till visualisering och upplevelser.

Vad händer nu med Umevatoriet/Sliperiet?
- De båda verksamheterna ska slås ihop och bli en ny verksamhet och så småningom finnas i Sliperiets lokaler. Vi har precis fått en ny styrgrupp med representanter från de fyra fakulteterna och Lärarhögskolan vid universitetet samt Umeå kommun med prorektor Katrine Riklund som ordförande. Kopplingen till universitetet och kommunen ger bra förutsättningar för att verksamheten ska bli såväl en lärandemiljö för barn och unga och ett attraktivt besöksmål för regionen som en arena för forskning, utveckling och innovation. 

Det har talats om ombyggnationer ett tag. Hur är läget för detta?
- Det är många saker som ska klaffa, men själva bygget beräknas starta i höst. Domteatern ska byggas vid Sliperiet och lokalerna ska anpassas på insidan. Under tiden ska vi jobba med att utveckla verksamheten och hitta innehåll, aktiviteter och uttryck som ska göra upplevelsen unik. Nästa höst hoppas vi att det börjar bli klart.

När tillträder du?
- Jag tillträder formellt den 1 juli och är i tjänst vid Umevatoriet/Sliperiet från början av augusti.

/Mattias Grundström Mitz

 

Kontakt:
Madelen Bodin
Föreståndare Umevatoriet/ Sliperiet
Mejl: madelen.bodin@umu.se

 

Interaktiv matta ska minska stress

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Allt började med att Yeji Hong, masterstudent i kognitionsvetenskap vid Umeå universitet, en dag satt i biblioteket. Hennes bakgrund inom psykologi hade gjort henne nyfiken på människors beteende och nu la hon märke till en bibliotekarie som, trots att det var lugnt i receptionen, konstant gick med korta, snabba steg. Yeji blev fascinerad och sökte och fann i litteraturen evidens för ett samband mellan människors gånghastighet, stressnivåer och tempo i livet. Hon bestämde sig för att hitta ett sätt att få folk att sakta ner, vilket så småningom ledde till framtagandet av en interaktiv matta.

-  Vid den här tiden läste jag en kurs i kognitiv interaktionsdesign och användarupplevelse. Jag ville ge människor upplevelsen av att gå långsamt, och i förlängningen få dem att reflektera över takten i livet. Jag fick då, genom en av lärarna, reda på möjligheten att göra examensarbete på Sliperiet. Jag kontaktade Linnéa Therese Dimitriou, som är konstnärlig ledare på Sliperiet. Hon föreslog att jag skulle göra en interaktiv matta, och så blev det, säger Yeji Hong.

Under våren 2018 utvecklade Yeji mattan i SoftLab, Sliperiets textil- och elektronikverkstad, med stöd av Emma Ewadotter som är verksamhetsledare för SoftLab och Junaid Moshin, ingenjör och volontär i FabLab Umeå.

- Min idé var att använda en tuftad matta med trycksensorer under. När en person går på mattan skickar sensorerna signaler till en lotusblomma med LED-lampor. Inom österländsk kultur är lotusen en meditationssymbol. Lamporna tänds, men BARA om personen går långsamt nog. Annars uteblir den visuella feedbacken.

Slutresultatet, mattan lotusLOWLY, visades i maj på +Projects expo och konferens på Sliperiet. Mattan väckte stort intresse från besökare och konferensdeltagare som bjöds in att prova den.

Yeji rekommenderar starkt andra studenter i teoretiska ämnen att göra exjobb på Sliperiet, och hennes tid i SoftLab övertygade henne om att hennes framtid ligger inom användarupplevelser.

- Projektet gav mig chansen att överbrygga mina teoretiska kunskaper med konstnärliga och praktiska färdigheter. När jag i min skapande process fysiskt kände på materialet, kopplade ledningar i den elektriska utrustningen, och så vidare, blev processen så mycket mer verklig än när jag mentalt föreställde mig den. Jag blev också inspirerad av den konstnärliga och kreativa atmosfären på Sliperiet och av de samtal jag hade med de människor jag mötte där. Jag vill verkligen tacka Linnéa, som involverade mig i det här projektet, och Emma och Junaid som gjorde det möjligt, avslutar Yeji Hong.

 

Kontakt:
Eva J:son Lönn
Kommunikatör, Sliperiet
Mejl: eva.j.lonn@umu.se

 

Från nano-material till byggteknik för rymden

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Thomas Andersson & Eva J:son Lönn

Framtidens 3D-printade hus i fokus på internationell konferens

Den 30-31 maj samlade Sliperiet med partners drygt 100 gäster för en internationell och transdisciplinär konferens. Internationella föregångare inom 3D-printing området, experter inom digitaliserad byggteknik, materialutveckling och arkitektur möttes för att knyta kontakter och dela med sig av sina erfarenheter. Arrangemanget samlade människor med olika yrkes- och ämneskompetenser från näringsliv, akademi och offentlig verksamhet.

Hade du velat vara med?
Konferensen direktsändes. Videos finns att se här:
http://plus.umu.se/3dprinter

Läs mer om konferensen här:
/sv/forskning-och-innovation/paagaaende-forskning-och-projekt/plusproject/how-to-3d-print-a-wooden-home/

 

Konferensen arrangerades av forsknings- och innovationsprojektet +Project, som stödjs av EU:s regionala utvecklingsfond. Projektet leds av Sliperiet vid Umeå universitet i samverkan med andra forskningsaktörer och näringslivet. Satsningen fokuserar på att visa möjligheterna med digital tillverkning och 3D-printning av biomaterial, med målet att nå en hållbar produktion av framtidens hem. Inom projektet, som nu är inne i en slutfas, har småföretagare, entreprenörer och innovatörer getts möjlighet att experimentera, diskutera och utveckla idéer och affärsplaner tillsammans med forskare inom ovan nämnda områden.
Läs mer

 

Kontakt:
Åke Fransson
Projektledare, +Project, Sliperiet, Umeå universitet
Mejl: ake.fransson@umu.se
Mob: 070-5845033


Eva J:son Lönn
Kommunikatör, Sliperiet
Mejl: eva.j.lonn@umu.se
Mob: 0730-64 77 50

Sök SoftLab stipendium och residens!

umbraco.MacroEngines.DynamicXml SoftLab Scholarship and Residency Programme

Dags igen för Sliperiet att utlysa arbetsstipendium och residens kopplat till SoftLab, en innovationsmiljö med verktyg och kunskap kopplat till textilier, kroppsnära elektronik och digital tillverkning. Hösten 2018 får fyra personer chans att utveckla sin praktik med tekniskt stöd och stipendium à 60tsek var.

Ansök senast 24/6
All information finner ni här

Stipendie-och residensprogrammet är ett samarbete mellan Sliperiet och  Hakon Swenson Stiftelsen med stöd från inkubatorn  eXpression Umeå. Det är ett arbetsstipendium riktat till konstnärligt verksamma och innovatörer relaterade till textil- och modeindustrin, som inkluderar ett arbetsstipendium och tillgång till maskiner och tekniskt support hos Sliperiet. 

Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad erfarenhet från design-, arkitektur-, konst-, textil- eller modeproduktion. Ett hållbarhets- eller miljöperspektiv i produktionsprocessen är meriterande. Även sökande med bakgrund och erfarenhet från handel är varmt välkomna. Sökande får inte vara anställd vid Umeå universitet eller nyligen ha haft en anställning vid samma myndighet, ej heller vid Uminova Holding. Det är möjligt att inkludera flera sökande för ett projekt. Notera dock att stipendiesumman per projekt förblir densamma.

2018 utlyses 4 stipendier. I varje ingår en stipendiesumma à 60 tkr, för att utveckla ett projekt i Umeå under tre månader (sept-dec 2018) med arbetsplats samt tillgång till teknisk utrustning och teknisk support enligt överenskommelse. De projekt som görs inom ramen för stipendierna ska färdigställas och presenteras innan slutet av året. Stipendiaten bekostar och ordnar själv material, resor, försäkring och boende. Stöd kan ges utöver detta för kommunikation av slutresultatet, som görs i samråd mellan Sliperiet och stipendiaten (t.ex. video, utställning eller performance).

Tidigare stipendiater

Sedan 2016 har fyra personer mottagit SoftLabs Residency Scholarship för kreativ meritering och experiment i miljönMinna Palmqvist, Ricardo O'Nascimento, samt konstnärsduon  María Castellanos och Alberto Valverde.

Minna Palmqvist använde sin tid vid Sliperiet bl.a. för att utforska scanning, digital tillskärning och digital tillverkning. Bland annat scannades de kroppar hon skapat i sin serie No Body för att sedan fräsas med CNC.

Ricardo O'Nascimento utvecklade under sin artist-in residence- period ett antal artefakter inom wearables/ smart textiles området. Bland annat skor för dansare som skapar ljudbild utifrån rörelser. Ricardo inledde också ett samarbete med stipendiaten Minna Palmqvist som resulterade i projektet 'Lazy Burlesque'.  

María Castellanos och Alberto Valverde utforskar i sina verk de förhållanden och skärningspunkter som uppstår mellan människor och maskiner, inte sällan genom interaktiva plagg och bärbara teknologier. Resultaten av deras arbetsstipendium, konstverket"Symbiotic Interaction", har sedan dess turnerat världen runt på olika utställningar och event. Hösten 2017 ställde de bland annat ut på Nova XX i Bryssel. Under 2018 kommer de vara delaktiga i Eco-Visionaries på LABoral Art Centre i Spanien. 

Ansök senast 24/6 kl.16
All information om ansökningsprocessen finner ni här

I FabLab Umeå kan alla bli innovatörer

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Emma Ewadotter (till vänster) instruerar besökare i SoftLab. Foto: Eva J:son Lönn

FabLab i Umeå är en öppen innovationsmiljö med verkstäder där alla som vill skapa med stöd av digital teknik är välkomna. Här skapas nya möten mellan teknik och hantverk, hobby och expertis. Här bryts normer på kreativa och inkluderande sätt.

FabLab Umeå är del av Sliperiet, som i sin tur är del av Umeå universitet. I labbet kan vem som helst tillverka nästan vad som helst med stöd av digital produktionsteknik och kunniga och engagerade volontärer. Verksamheten utvecklas som en del av det  EU-finansierade innovationsprojektet +Project, ett projekt som bland annat har som uppdrag att bygga upp en normkreativ, inkluderande, öppen innovationsmiljö.

- Traditionella högteknologiska innovationsmiljöer lockar företrädesvis till sig vita, högutbildade och teknikkunniga män i 20-30 års åldern. Här i FabLab Umeå har vi lyckats skapa en jämn könsfördelning, med en mångfald av nationaliteter och ett större ålders- och utbildningsspann bland användarna. Här kan du möta - och samarbeta - med allt ifrån professionella elektroingenjörer, sömmerskor och träslöjdare, till hobbyister, i 16-80 års ålder, säger Emma Ewadotter som är, en av FabLabs två verksamhetsledare.

- Hur ska exempelvis designprodukter kunna möta människors behov om inte hela samhället finns representerade i våra innovationsmiljöer? Vad händer när vi börjar ifrågasätta designnormen? Hur skulle symaskiner designade för män se ut? Vad skulle sexleksaker formgivna av kvinnor fokusera på? Hur skulle en webbsida för multietniska användare kunna designas för att faktiskt vara integrerande? Det är skitspännande frågor, säger Emma.

Hårt arbete bakom jämställdhet

När FabLab Umeå University invigdes 2014 bestod det inledningsvis av ett 3DLab som främst användes av just unga, teknikkunniga män. EU-medel och rekryteringen av Emma Ewadotter och forskningsingenjör Magnus Lindgren, möjliggjorde utvecklingen av ett mer inkluderande FabLab. Bakom den här utvecklingen ligger hårt arbete.

Emma Ewadotter fick hösten 2015 uppdraget att bygga upp SoftLab, en prototypverkstad för textiler och kroppsnära teknologi, och locka bredare målgrupper till Sliperiet och FabLab. Ett år senare var könsfördelningen 70 procent kvinnor och 30 procent män i SoftLab och 13 procent kvinnor och 87 procent män i 3DLab. Idag har verksamhetsledarna lyckats vända trenden. Dagsaktuella siffror visar på en jämn könsfördelning i de båda labben.

Positiva förebilder, en nyckel till framgång

Emma Ewadotter framhåller positiva förebilder som en viktig framgångsfaktor och FabLabs volontärer som betydelsefulla för att skapa en inkluderande miljö. Volontärerna hjälper besökarna tillrätta och delar med sig av sina kunskaper. De fungerar också som ett slags ambassadörer för FabLab.

- Det är viktigare att volontärerna kan bemöta människor på ett bra sätt än att de behärskar all teknik i FabLab. Om du inte förbehållslöst och öppet kan bjuda in människor kan du inte representera oss, säger Emma Ewadotter.

Volontärsgruppen består av människor av olika kön, utbildningsbakgrund och nationaliteteter - allt för att få fler besökare att känna sig välkomna:

- Du kan säga vad du vill om inkludering, allas lika rätt och att alla får vara här men kommer du som besökare aldrig i beröring med en person som du på något sätt kan identifiera dig med, en person som är som dig själv, blir det svårare att känna sig hemma.

Normkreativ innovation

Bakom FabLab Umeås framgångar ligger ett normkreativt förhållningssätt. Många olika förebilder lyfts fram och ges samma utrymme för att fler ska känna sig välkomna och representerade. Stereotyper och förgivettaganden kring vad som är de bästa lösningarna på formgivnings- och designproblem utmanas. Olika sätt att skapa värderas lika högt oavsett om det rör sig om handbroderi, pappersslöjd, 3D-teknik eller robotteknik.

- Vi måste prata om teknik på andra sätt än i exkluderande ingenjörstermer för att locka nya användargrupper. Vi får inte heller ta för givet vilka som är intresserade eller ointresserade av olika teknologier och material. Det gör stor skillnad om du kallar en kurs för "laserskärning i textilier" istället för "laserkurs för tjejer". I det första fallet utgår du från användarnas materialintresse och i det andra från deras kön. Tilltal är en viktig aspekt i ett inkluderande arbete, säger Emma Ewadotter.

En förstagångsbesökare som kommer till FabLab får idag alltid frågan "Vad vill du göra" i stället för som tidigare "Vilka maskiner och mjukvaror kan du använda?". På så sätt har skapandet hamnat i fokus och tekniken blivit ett verktyg istället för en utgångspunkt för skapandet.

Mångfalden har, tillsammans med att FabLab är en demokratisk och delande kultur, bidragit till att många vänskapsband har knutits över gränserna.

- När vi slår våra kloka huvuden ihop och hjälps åt händer det grejer. Det är oerhört fint att se hur det byggs vänskapsband över såväl generations- som andra gränser. För ur vänskap föds förtroenden, ur förtroenden föds samarbeten, ur samarbeten föds idéer, ur idéer föds innovationer, avslutar Emma Ewadotter.

 

För mer information, kontakta gärna:

Emma Ewadotter, samordnare & verksamhetsledare, SoftLab, Sliperiet

Telefon: 070-233 12 37

E-post: emma.ewadotter@umu.se

Eva J:son Lönn, kommunikatör, Sliperiet

Telefon: 073-064 77 50

E-post: eva.j.lonn@umu.se

Ung kreatör? Anmäl dig till Summer eXpression 2018

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Efter en första lyckad omgång ifjol är Summer Expression tillbaka igen på Sliperiet i sommar. Tio personer kommer genom inkubatorns program att få tillgång till Sliperiets verkstadslokaler för att ta sin idé till design, prototyp och slutligen produktion.

Summer eXpression 2018 arrangeras av Uminova eXpression för att synliggöra, utveckla och knyta ihop unga kreatörer och duktiga producenter som finns i Umeåregionen. Summer eXpession pågår juni-augusti med uppehåll under juli, på Sliperiet vid konstnärligt campus.

De inledande fyra veckorna besöker deltagarna producenter och arbetar med skiss och prototyper. De har då tillgång till handledning och Sliperiets utrustning och labb. Under de avslutande tre veckorna ingår utbildning inom entreprenörskap & prissättning. Då sker produktion och finalen i form av en vernissage där produkterna som utvecklats ställs ut.

Programmet innehåller coachning av Uminova eXpression såväl som praktisk guidning i labben av Sliperiets personal. Deltagarna får möjlighet att utnyttja Sliperiets labb och studios med experthjälp av Margot Barolo (Beckmans, Konstfack, Barolo AB) och Johan Gustafsson (UID, Struktur Industridesign) .

Lär mer om Summer eXpression.

Anmäl dig till Summer eXpression 2018.

Ansökan ska vara inne senast den 31 mars.

Deltagarna utses och meddelas senast 23 april.

Wisdome ska göra Sliperiet till lärcenter i världsklass

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Som vi tidigare berättat ska Umevatoriet slås samman med Sliperiet och en ny domteater byggas vid Sliperiet 2019. Satsningen är möjlig genom Umevatoriets medverkan i Wisdome - en unik, nationell satsning på världsledande visualiseringsteknik och digitalt lärande.

Inom Wisdome samverkar Sveriges fem ledande science center tillsammans med universitet och forskningsmiljöer för att skapa digitala labb och lärmiljöer i världsklass. Projektet finansieras via en donation på 150 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

 

Läs mer:

Wisdome-projektets nya hemsida: https://wisdomeproject.se/

Tidigare artikel om nya Umevatoriet: /sv/?id=32104

Umevatoriets hemsida: http://www.umevatoriet.se/?page_id=2807

 

Kontakt:

Mats Falck, Projektsamordnare, Enheten för externa relationer

mats.falck@umu.se | +46 90 7865869

Ny teknik omvandlar näver från spillprodukt till nya byggmaterial

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Från vänster: Karin Jangert, Frida Bergner och Linus Carlsson framför den vakuumpress som använts under experiment med näver. Foto: Eva J:son Lönn

Unika experiment med formpressning av näver i Sliperiets 3D-verkstad bidrar till utvecklingen av nya material inom arkitektur, design och bygg. Experimenten är en del av Sliperiets tvärvetenskapliga innovationsprojekt +Project.

Näver, som är ett förnyelsebart och mångsidigt material, betraktas i dagsläget som en spillprodukt inom skogs- och träindustrin. Det vill forskarna inom innovationsprojektet +Project vid Sliperiet, Umeå universitet ändra på.  Därför har de bland annat initierat unika experiment med formpressning av näver i Sliperiets 3D-verkstad, där mötet mellan traditionella hantverkskunskaper och nya tekniker leder till materialutveckling.

Tre personer leder de praktiska experimenten: Karin Jangert, slöjdare och tränörd; Frida Bergner, arkitektstudent, och Linus Carlsson, volontär i FabLab Umeå. Trion kompletterar varandra:

- Frida har kunskaper inom formgivning och materialkunskap, Linus tillför kunskaper om lasertekniken, 3D-cad och design, och jag har kunskaper om bearbetning av trä, möbelsnickeri, samt viss kunskap i traditionell näverslöjd, säger Karin Jangert.

Gruppen bryter ny mark genom att kombinera traditionellt slöjdkunnande med moderna metoder för formpressning av näver, något som är mycket ovanligt inom traditionell näverslöjd. Hittills har de genomfört ett 40-tal olika experiment i att bearbeta näver vilket har lett till flera spännande upptäckter:

- Vi har sett hur olika presstekniker påverkar materialet på olika sätt beroende på presstid, hastighet och tryck. Vi har också varierat vattentemperaturen när vi har blötlagt nävret före pressning.  Det var kul att se att när vi la näverremsor i vatten blev de töjbara som gummiband, en gammal traditionell teknik i slöjdsammanhang. Det var därifrån gruppen ursprungligen fick iden om formpressning, säger Linus Carlsson.

 - När vi använde högt och långsamt tryck och lite värme blev nävret hållfast och samtidigt mjukt och följsamt som läder. Det överraskade mig, inflikar Frida Bergner.

Näver utmanar och fascinerar

På grund av nävrets komplexa egenskaper är det ett oerhört mångsidigt och i vissa stunder utmanande material.

- Det är stor skillnad på olika näverbitar. De kan vara tunna eller tjocka och ha korta eller långa lenticeller (barkporer). Materialet är dessutom väldigt lätt, vattenavvisande och har rötskyddsegenskaper. Det blir mjukt och töjbart när det värms upp. Kyls det ner igen behåller materialet formen. Dessutom innehåller näver ett vax, som när värme, tryck och vatten tillförs, blir till ett naturligt lim, säger Frida Bergner.

Beskåda prototyperna på +Projects Expo

Vad tror ni det kommer finns för framtida nya användningsområdet för näver i boendemiljöer?

- Näver kan användas i väggpaneler och för avskärmning av rum. Med formpressning går det nämligen att få ljudet att studsa på olika sätt. Näver som traditionellt har använts för att skydda byggnader mot regn och markfukt kan även vara användbart i andra sammanhang där vattenavstötande ytmaterial krävs, säger Karin Jangert.

 När trion är klara med experimenten kommer de använda sina nyvunna kunskaper för att ta fram materialprover för en framtida väggpanel och formge en sittmöbel i näver. Prototyperna kommer finnas till beskådande under +Projects Expo som pågår 30 maj - 31 augusti på Sliperiet, Umeå universitets innovations- och samverkansmiljö på Konstnärligt campus.

 /Eva J:son Lönn

 

Kontakter:


För frågor om Formpressning av näver:

Karin Jangert, slöjdare
karin.jangert@gmail.com | 0730-269231

För frågor om +Project:
Åke Fransson, forskningsledare
ake.fransson@umu.se | 070-584 50 33

Pressansvarig:
Eva J:son Lönn, kommunikatör, Sliperiet
eva.j.lonn@umu.se | 0730-64 77 50

Unikt program bidrar till innovativa affärsmodeller i mindre företag

umbraco.MacroEngines.DynamicXml VD Sverker Bäckström presenterar företagets affärsplan för VD Ulf Söderlund och VD Fredrik Söderlund. Fotograf: Eva J:son Lönn

Handelshögskolan vid Umeå universitet ger inom ramen för +Project det unika programmet Innovationsutveckling. Programmet riktar sig till nyckelpersoner i små och medelstora företag som vill vässa förmågan att utveckla innovativa och hållbara affärsmodeller. Hittills har fem företag deltagit i två omgångar och samtliga har varit mycket nöjda med programmet.

- Vi är i en fas när vi måste tänka nytt på grund av en kommande fusion. Innovationsutveckling har givit oss möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt skaffa kunskaper vi behöver inför fusionen. Vi har fått fantastiska råd, säger Ulf Söderlund, VD för Sävar snickeri, en av deltagarna i programmet.

Norra Sverige rankas som en av Europas mest innovativa regioner i European Innovation Scoreboard 2016. Samtidigt har de små företagen, inte minst inom trä- och byggsektorn som programmet riktar sig till, ofta egna utmaningar om de ska hänga med i utvecklingen. Ny teknik, digitalisering och hållbarhetsfrågor utmanar och stöper om traditionella affärsmodeller. Forskarna i programmet vill, med affärsplanen som utgångspunkt, hjälpa företagen att skapa en bra grogrund för innovativ utveckling, något som också har skett:

 - Vi har lärt oss att på ett effektivt sätt skapa affärsmodeller som har innovationsutveckling som grund. Tidigare la vi ner flera månader på att skapa affärsplaner, nu har vi lärt oss nya metoder för att effektivisera denna process, säger Tommy Persson, kvalitets- och produktchef vid Masonite Beams, en av de deltagande företagen.

Unikt möte mellan akademi och näringsliv

Såväl programledningen som de fem deltagande företagen framhåller kopplingen mellan forskning och näringsliv som unik och särskilt givande med programmet. Detta i kombination med att företagen och deras frågeställningar har fått stå i fokus genom hela programmet:

- Näringsliv och akademi har otroligt mycket att lära av varande. I mötet samskapas mervärde. Företagen får senaste kunskaperna inom forskning och teknologi, och vi får inblick i företagens praktiker, utmaningar och behov. Det ger oss idéer till fortsatt forskning som tar avstamp i företagens verklighet, säger Maira Baibri, forskare och projektledare för Innovationsutveckling.

Fem intensiva, interaktiva kurshalvdagar

Programmet, som ges inom ramen för +Projekt, har utgjorts av fem interaktiva halvdagar med workshops, seminarier och diskussioner, och däremellan hemuppgifter och individuell coachning. Företagen, experter inom bland annat affärsmodellsinnovation, digitalisering, hållbarhet och nätverksrelationer, och besökande företag har bidragit till kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Det har lett till nya kontakter, samarbeten och utveckling av företagen.

- 3D Nord, ett företag som arbetar med arkitektonisk 3D visualisering, visade vid en av våra träffar möjligheterna med visualisering.  Jag blev helsåld! Det har lett till ett projekt som 3D Nord ska göra åt oss, vilket helt kommer ändra vår marknadsföring, säger Sverker Bäckström, VD Öhns snickeri.

+Project, som Innovationsutveckling är en del av, finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.


Mer information

För information om Innovationsprogrammet:
Maira Babri, projektledare & forskare i företagsekonomi, Handelshögskolan
maira.babri@umu.se | 070-293 22 47

Presskontakt:
Eva J:son Lönn, kommunikatör Sliperiet, Umeå universitet
eva.j.lonn@umu.se | 0730-64 77 50

Sliperiet/Umevatoriet får ny domteater med världsledande teknik

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Visualiseringscenter X

Sliperiet och Umevatoriet ska bli till en gemensam organisatiorisk enhet, och bli ett aktivitetscentrum med främsta syfte att väcka barns och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap. Umevatoriet flyttar in i Sliperiets lokaler, som ska anpassas till den nya verksamheten. Dessutom byggs en ny domteater med världsledande visualiseringsteknik. Det nya centret beräknas stå klart våren 2019.

Mats Falck, samordnare på Enheten för externa relationer vid Umeå universitet, är projektledare för nya Umevatoriet. Han upplever sitt uppdrag som både spännande och roligt.

- Det finns otroligt många möjligheter, samtidigt som det givetvis finns utmaningar med att slå ihop två verksamheter med delvis olika inriktningar. Personalen vid både Sliperiet och Umevatoriet liksom de verksamhetsutvecklingstankar som finns är centrala kuggar för att få själva bygget rätt från början. Även om jag ska försöka hålla ihop processen finns det alltså viktiga delar som andra primärt ansvarar för, säger Mats.

Innovationsmiljö gifter sig med pedagogisk verksamhet

Orsaken till flytten är att Umevatoriet behöver utöka sin kapacitet och att Umeå kommun är intresserad av att få ett attraktivt besöksmål kopplat till staden mellan broarna.

- Syftet är att gifta ihop den innovationsmiljö som finns vid Sliperiet med den pedagogiska verksamheten som i dag pågår vid Umevatoriet. Det kommer att kunna resultera i till exempel nya typer av interaktiva läranderesor. Men det som givetvis kommer att märkas mest är den domteater för interaktiva och omslutande vetenskapliga visualiseringar som rent fysiskt ska byggas vid Sliperiet.

Sliperiet är redan idag en mötesplats för samverkan och innovation mellan akademin och näringsliv och samhälle. I och med bygget riktar Sliperiet/Umevatoriet in sig på tre ytterligare huvudmålgrupper: barn och unga, lärare som kan få fortbildning, samt allmänheten som får ett ännu mer attraktivt besöksmål.

Stor donation från Wallenbergsstiftelsen bakom satsningen

Flytten och utvecklingen av verksamheten finansieras genom en donation av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i samband med stiftelsens 100-årsjubileum.

-        Donationen fick Umeå universitet/Umevatoriet i samarbete med Visualiseringscentrum C i Norrköping, Universeum i Göteborg, Tekniska museet i Stockholm samt Malmö museer. Syftet är producera de vetenskapliga visualiseringarna samt utrusta domteatrar på alla dessa platser med den senaste visualiseringstekniken. Själva bygget finansieras av fastighetsägaren och sedan hyrs lokalerna av verksamheten som både universitetet och Umeå kommun står bakom, säger Mats

 

För ytterligare information

Läs: http://www.teknat.umu.se/nyhet//.cid289553

Se även artikeln "Besöksmål med världsledande teknik kommer till Umeå" i VK, 17 januari 2018.

Kontakt:
Mats Falck, Enheten för externa relationer
mats.falck@umu.se | +46 90 7865869

 

Karin Jangert är såld på trä

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Emma Ewadotter

Sliperiet har fått ett välkommet tillskott i Karin Jangert, som under två månader gör sin arbetspraktik i +Projektet. Hon ska tillsammans med en arkitekt och en av FabLab Umeås kunniga volontärer experimentera med att formpressa näver. Syftet är att hitta nya tekniker och sätt att använda näver som material inom arkitektur, design och byggande.

Karin Jangert var en av ett 20-tal specialinbjudna deltagare i workshopserien Barking about bark, som arrangerades av FabLab Umeå och Västerbottens hemslöjdsförening. I den arbetsgrupp hon ingick i testade de formpressning av näver.

- Jag peppade på idén därför att näverbearbetning är gamla metoder som går att utveckla med hjälp av modern teknik. Vi ville förstå hur näver reagerar vid formpressning i maskin och med vacuumpress och utforska vad vi kan åstadkomma, säger Karin.


Ödmjuk inför träets inneboende egenskaper

Karin är relativt ny inom slöjd och hantverk. Hösten 2016 gjorde hon en helomvändning i livet. Hon tog tjänstledigt från sitt jobb som koordinator för att gå en ettårig kurs i trä och smide på Vindelns Folkhögskola.

- Då blev jag helt såld på trä som material. Det har lärt mig jättemycket även på ett filosofiskt plan, bland annat om kontroll kontra följsamhet. Ska du nå de slutresultat du har tänkt dig måste du vara ödmjuk och följsam inför träets inneboende egenskaper. Du kan aldrig forcera materialet utan måste bland annat utgå från träets fibrer.

Det kändes också väldigt värdefullt att få förståelse för vilket sammanhang jag ingår i som slöjdare. Att mitt arbete är kopplat till en tradition, ett sammanhang av kunskaper och tekniker. Samtidigt som jag också insåg att jag vill utmana och testa mig fram för att hitta mina egna sätt att jobba med trä, säger Karin.


Idé med potential

I höstas fortsatte Karin med en snickarutbildning, och nu sätter hon ihop sin egna praktik för att närma sig fin- och möbelsnickeri. På frågan om hur det kom sig att hon fick göra sin praktik inom +Projektet säger Karin:

- Emma Ewadotter, som är verksamhetsledare för SoftLab, såg potentialen i vår idé. Därför fick vi fick erbjudandet att ta den vidare inom +Projektet. Vi ska hitta nya tekniker och nya sätt att använda näver som material inom arkitektur, design och byggande.

Inkluderande möten med slöjd och hantverk

Karin, som dessutom är en uppskattad volontär i FabLab, hoppas kunna bidra till projektet och FabLab-kvällarna med materialkunskaper och ett engagemang för att göra möten med slöjd och hantverk inkluderande. Hon vill också stimulera till nya möten kring slöjd och hantverk. Det finns en oerhörd kraft i sådana möten, säger Karin.

- Jag är väldigt tacksam över att ha fått den här möjligheten. Jag kommer från slöjd och hantverkshållet och mötet med den maskinpark och de resurser som finns här på Sliperiet utmanar mig jättemycket i hur jag kan jobba. Ibland kan jag bli provocerad i fråga om när maskinella metoder möter handens hantverk, men jag tror att det där i den konfliktfyllda spänningen också kan finnas möjligheter så länge det finns en ömsesidig respekt och nyfikenhet, avslutar Karin Jangert.

 

Skribent: Eva J:son Lönn

Sliperiet prioriterat i strategiskt partnerskap mellan universitetet och Umeå kommun

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Umeå universitets rektor Hans Adolfsson skakar hand med kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg

Sliperiet/Umevatoriet är särskilt prioriterat i det avtal om strategiskt partnerskap Umeå universitet och Umeå kommun har ingått för forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning. Avtalet undertecknades 16 januari av Umeå universitets rektor Hans Adolfsson och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg.

I inledningsskedet av partnerskapet är Sliperiet/ Umevatoriet ett av två särskilt prioriterade områden.  För Umeå kommun är ett grundläggande skäl till prioriteringen att Umevatoriet behöver utöka sin kapacitet för att kunna ta emot besökare från skola och allmänhet. Det andra tungt vägande skälet för både Umeå universitet och kommunen är att finna synergier mellan den pedagogiska verksamheten som idag pågår vid Umevatoriet med den innovationsmiljö som finns vid Sliperiet.

- Det kommer till exempel att kunna resultera i nya typer av interaktiva läranderesor och ny forskning. Det är viktigt att understryka att alla vetenskapsområden kommer att få plats i den utvecklade verksamheten även om det finns ett fokus på naturvetenskap, teknik och medicin utifrån dagens verksamhet vid Umevatoriet och det uppdrag som finns från skolan, säger Mats Falck, projektledare för Sliperiet/Umevatoriet.

Hans-Olov Byquist, tf föreståndare för Sliperiet, är positiv till avtalet som han tror kommer bidra till Sliperiets/Umevatoriets utveckling:

- Under den tid Sliperiet funnits har samarbetet mellan kommunen och Sliperiet varit både nära och viktigt för bägge parter. Med den överenskommelse som nu har tecknats mellan Umeå universitet och kommunen kommer förutsättningarna för ett än mer utvecklat samarbete att förstärkas samtidigt som pågående verksamhet och samarbeten synliggöras tydligare men inte minst öppnar överenskommelsen upp för nya perspektiv och möjligheter till samverkan.

Samverkan mellan Umeå universitet och Umeå kommun kan omfatta forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning inom samtliga vetenskapsområden vid universitetet. Flera olika former och aktiviteter för samverkan kan vara aktuella, till exempel examensarbeten, praktikplatser, personutbyten, gemensamma forskningsprojekt och ansökningar, seminarier och workshops. Partnerskapet ska också bidra till en hållbar samhällsutveckling såväl socialt, ekologiskt och kulturellt som ekonomiskt.

Koordinatorer för det strategiska partnerskapet är Anna Sandström Emmelin, samordnare på Enheten för externa relationer samt Charlotte Lundkvist, tillväxtstrateg på Umeå kommun.

 

Läs mer:

Umeå universitets hemsida: http://www.umu.se/nyhet//.cid289536

Summer eXpression ställer ut på Formex, Sveriges största inredningsmässa

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Fotograf: Linda Eliasson

Summer eXpression är ett studentprojekt initierat av företagsinkubatorn Uminova eXpression på Sliperiet för att göra verklighet av talangfulla studenters designidéer. Nu ska studenternas produkter visas upp på ett flertal utställningar. Första stoppet är Stockholm och Formex, Sveriges största mässa för inredningsdesign.
- Formex är ett fantastiskt forum för våra studenter att delta i och en bekräftelse för dem att få se sin design i det här sammanhanget, säger Barbro Renkel, affärscoach på Uminova eXpression.

Sommaren 2017, under projektet Summer eXpression, fick tio utvalda studenter möjligheten att ta sina designidéer från skiss till färdig produkt i Sliperiet prototypverkstad. Produkterna visades upp på en vernissage på Konstnärligt Campus i Umeå under hösten och nu går resan ner till Stockholm och Formex.

- Eftersom Formex är Sveriges största mässa för inredningsdesign, en stor möjlighet för våra studenter och partners att visa upp sina gemensamma kreationer, säger Barbro Renkel.

Under mässans första dag, den 17 januari, anordnar Uminova eXpression även en exklusiv träff för inbjudna gäster tillsammans med Umeå kommun.

- Design från vår region har prisats världen över, ändå är det många som inte känner till Umeås styrkor inom området. Därför tar vi tillfället i akt och synliggör design från hela Umeå och visar upp den kreativitet och innovationskraft som finns här, säger Anna Olofsson, marknadschef på Umeå kommun.

Produkterna från Summer eXpression, som framställts av lokala producenter så som GH Snickeri, LöbeGranit och Norrlandsgjuteri, kommer tillsammans med annan design från regionen att inkluderas i fler utställningar under året. Vilka vill Barbro Renkel ännu inte avslöja.

- Det är ett mycket spännande år vi har framför oss, så mycket kan jag säga. Till sommaren är det dessutom dags igen för Summer eXpression och en ny omgång studenter att få möjligheten att förverkliga sina designidéer.

 

För mer information kontakta:

Barbro Renkel, affärscoach Uminova eXpression
barbro.renkel@uminovaexpression.se | 070-555 97 23

Digitalt trä - framtidens boende inspirerade

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Inspirationsdagen Digitalt trä - Framtidens boende lockade ett 60-tal besökare som bland annat fick höra om träets fascinerande mångsidighet och hur 3D-tekniken kan bidra till ett smartare och mer hållbart och individanpassat byggande och boende. Dagen arrangerades av det tvärvetenskapliga +Project den 22 nov 2017, med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Digitalt trä - framtidens boende bjöd på föredrag och demonstrationer om:  

- Träråvaran i nya former
- Digital teknik i framtidens byggande
- Den digitala produktionsteknikens möjligheter inom arkitekturen
- Avancerade fasader och naturligt ljus

Läs sammanfattningar och se bilder från dagen på webbsidan Inspireras av Digitalt trä

 

Kontakt:
Åke Fransson
Forskningsledare + Project

Nytt besöksrekord för FabLab

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

FabLab, Sliperiets öppna verkstad, har lockat 61 procent fler besökare under höstterminen 2017 jämfört med samma period i fjol, trots att ingen traditionell marknadsföring har gjorts av verksamheten. Enligt Emma Ewadotter, en av två verksamhetsledare i FabLab, är ökningen oerhört glädjande och har flera orsaker.

- Vi har den här hösten satsat hårdare på kortkurser och workshops än tidigare. Dessutom drivs FabLab i hög utsträckning av volontärer som stöttar och inspirerar besökarna. Och nu har vi en välfungerande och sammansvetsad volontärsgrupp. Allt det här gör att ryktet om FabLab sprider sig som ringar på vattnet, säger Emma.

FabLab står för Fabrication Laboratory. Det är en öppen verkstad med en rad olika digitala produktions- och prototypmaskiner, till exempel 3D-skrivare, symaskiner för olika ändamål, laserskärare och mjukvara för ritningar och mönster.

FabLab Umeå är öppet för alla onsdagar kl. 16-21 under terminstid. Till FabLab kommer alltifrån studenter, forskare, kreatörer och makers, till människor i alla åldrar som helt enkelt är intresserade av skapande i alla former. FabLabs devis är: Här kan vem som helst göra nästan vad som helst.

Emma är stolt över besökarnas könsfördelning:

- Totalt 40 % är kvinnor och 59 % män. Jag kan nästan lova att det inte finns något annat makerspace i Sverige som lockar så många kvinnor, säger Emma.  

FabLab består av ett 3D-lab och ett Softlab. SoftLab är en innovationsverkstad för textilt experimenterande, digitalt mode och kroppsnära teknologi. 3DLab är en prototypverkstad, där det precis som det låter, finns 3D-skrivare, men också laserskärare, CNC-fräs för mjukare material och andra maskiner.

Intressant nog är könsfördelningen i SoftLab förhållandevis jämn (56% kvinnor, 43% män). Här skiljer sig SoftLab från andra textila miljöer, där kvinnodominansen är stor.

- Det kan vi tacka volontärerna för. De får folk att känna sig välkomna oavsett kön, ålder och etnisk tillhörighet. Det handlar om representation, att få in förebilder, och vi har ett antal duktiga män som syr och är intresserade av det textila. Det lockar i sin tur andra män, säger Emma.

Studenter sprider ljus i forskningsprojekt

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Vänster bild. Jaak Laanpere demonstrerar suntunnel. Höger bild: Fatemeh Moradi, lärare och forskare. Fotograf: Eva J:son Lönn

Ljus och ljussättning är en viktig del av arkitekturen. Ljuset ger rummet karaktär och kan frammana vissa känslor och upplevelser hos rummets användare. Studenter på Umeå universitets masterkurs Managing as Designing har fått utmaningen att med hjälp av olika 3D-tekniker ta fram prototyper för ljussättning av inomhusmiljöer. Prototyperna ska tas fram i samverkan med företag och inom ramen för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Målet är att undersöka nya möjligheter att ljussätta framtidens hus.

- Studenterna på kursen Managing as Designing kommer från tre olika utbildningar: Människa-datorinteraktion, IT management och Kognitionsvetenskap. Deras multidisciplinära bakgrund ger en perfekt grund för att de ska lära sig och förstå hur design i tvärvetenskapliga grupper kan förändra samhället, säger Fatemeh Moradi, lärare på kursen.

Fatemeh är också forskare i +Project, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med syfte att skapa ett innovativt och hållbart byggande med hjälp av nya material och additiv tillverkning med 3D-teknik. Hon är engagerad i delprojektet LightHouse, i vilket hon också har involverat studenterna på kursen:

- Jag utforskar tillsammans med studenterna den roll Informatik kan ha i ljusdesignen av framtidens hem. Inomhusbelysning är inte längre enbart en fråga om inredningsdesign. Idag tillämpas interaktionsdesign och interaktiva system i stor utsträckning i alla aspekter av våra liv, inklusive inom ljusdesign. Till exempel kan vi med användandet av smartphone-applikationer ändra ljusinställningar för vår miljö.

Sunnel påverkar vår sinnesstämning

En av de fyra studentgrupperna på kursen har skapat en ljustunnel, Sunnel, för att påverka sinnesstämningen hos rummets användare.  Sunnel är en tunnel som leder och reflekterar naturligt solljus från husets tak och ner i byggnaden.

Ljus i olika färger påverkar våra sinnesstämningar, exempelvis gör rött oss mer aktiva och blått oss lugnare. Därför jobbar gruppen även med en manöverpanel i form av en jordglob, med vars hjälp rummets användare ska kunna ändra ljusets karaktär med olika färgfilter.

Gruppen har hittills jobbat hands-on med bland annat papper, kartong, play doh. Nästa steg blir att utveckla en 3D-printad prototyp som bland annat tar hänsyn till hur ljuset och ljusfärgerna samspelar med rummets material och ytstrukturer.

Prototyperna ska visas upp för företag på en showcase

Den färdiga prototypen kommer att visas upp vid en showcase den 10 januari, tillsammans med övriga gruppers prototyper. Till dagen har mer än 30 av de företag som har varit involverade i kursen bjudits in. Under dagen kommer även prototyper från en annan kurs, Prototyping Interaction, visas upp.

-  Tio prototyper kommer presenteras av studenterna, tillsammans med mer än 20 postrar om digital tillverkning. Min förhoppning är att studenter och företagare genom hela dagen får möjlighet att mingla och utbyta tankar och idéer. I förlängningen hoppas jag att det ska leda till fler samarbeten mellan forskare inom +Project, studenter och företag, avslutar Fatemeh.

 

Kontakt

Fatemeh Moradi
fatemeh.moradi@informatik.umu.se

 

FN och EU-kommissionen medverkar i nordisk miljökonferens på Sliperiet

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Peder Fällefors

Hållbarhetsexperter från hela Norden kommer till Sliperiet för att dela erfarenheter och hämta inspiration av varandra i arbetet för en mer hållbar konsumtion och produktion. Bland talarna finns både EU-kommissionen och FN representerade.

Det är den tredje upplagan av konferensen Nationell verkstad för hållbara livsstilar som i år pågår den 15 till 16 november på Sliperiet. Årets tema är hållbar konsumtion och de nordiska ländernas arbete med att nå målet om hållbar konsumtion och produktion, som är ett av de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Inspirerar till handling

Konferensen gästas bland annat av EU-kommissionens Hugo Schally, som leder Enheten för hållbar produktion, produkter och konsumtion, samt av Charles Arden Clarke, chef för Sekretariatet för FN:s tioåriga ramprogram för hållbar konsumtion och produktion.

I samband med konferensen redovisar också Nordiska ministerrådet över femtio goda exempel på hur länderna i Norden arbetar med hållbar konsumtion och produktion. Syftet är att sprida erfarenheterna internationellt och att uppmuntra alla aktörer på området att intensifiera arbetet.

Exemplen visar ett brett spektrum av möjligheter som kan bidra till den omställning som krävs. Bland aktörerna hittar man både forskargrupper, kommuner, myndigheter, företag och ideella organisationer.

Från strategi till praktik

Under de två dagarna på Sliperiet får deltagarna chansen att dela erfarenheter, ta del av goda exempel och lyssna på föregångare bland företag, kommuner och organisationer. Konferensen spänner över ett brett spektrum från det strategiska arbetet på internationell nivå till praktiska exempel i städer som Bristol, Malmö och Umeå.

Några av de mer konkreta exemplen är webbtjänsten Svalna där människor kan mäta sina klimatutsläpp och få inspiration att förändra sin livsstil och HOPE-projektet där Umeåforskare har undersökt hur hushållen i Umeå skulle agera om för att halvera sina utsläpp.

Näringslivet har viktig roll

Näringslivet finns också med som en viktig aktör i omställningen till hållbar konsumtion och produktion. Polarbröd och Akzo Nobel är två av de företag som delar sina erfarenheter av hållbarhetsarbete på konferensen.

Andra exempel i en lång rad av medverkanden är Ida Texell, som ingår i regeringens delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030, WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén, samt statssekreterare Elisabeth Backteman som leder regeringens strategiska arbete för cirkulär och biobaserad ekonomi är några andra exempel i en lång rad av medverkande.

Miljökonferensen arrangeras av Umeå kommun tillsammans med Umeå universitet och Naturvårdsverket, och är en del av Umeå kommuns klimatarbete.

Föreläsningarna på konferensen filmas och sänds även live på www.greenumea.se/verkstad

För mer information, kontakta:

Katrin Holmqvist Sten
projektledare
Sliperiet, Umeå universitet
073-096 43 73
katrin.holmqvist-sten@umu.se

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
anna.gemzell@umea.se
070-381 80 41

Verkstad startskottet för samverkan inom Sharing City Umeå

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Projektet Sharing City Umeå ska få fler umebor att känna tillit att dela, låna, hyra och gemensamt skapa mervärden för en hållbar utveckling. Den 30 oktober ordnade Umeå kommun en verkstad på Sliperiet för att starta samverkan och utveckla idéer för delningstjänster som kan genomföras under de närmaste tre åren. Sammanlagt deltog ett 40-tal personer från Umeå universitet, näringsliv och offentlig sektor i arrangemanget.

Fokus för verkstaden var att starta upp samverkan mellan olika aktörer i Umeå, generera nya idéer för delningstjänster och att kartlägga planerade satsningar som kan växlas upp genom Sharing Cities. Laura Vidje, Esam, koordinator för Sharing City Umeå sammanfattar verkstaden så här:

-  Vi har startat upp ett viktigt arbete för att skapa samverkan för delningstjänster, tjänster som till exempel ska underlätta Umeåbornas delning av produkter, verktyg och lokaler. Intresset är stort bland de deltagande organisationerna. Vi hoppas att dagen ska leda till nya organisationsmodeller där ideell, privat och offentlig sektor samskapar delningstjänster som tar hänsyn till Umeåbornas behov.

Sharing City Umeå ingår i ett nationellt program för delande städer, Sharing Cities, som ska pågå 2018-2020. Syftet är tvådelat. Dels att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städerna. Dels att utveckla världsledande innovationer för delningsekonomi i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

- Vi hoppas att programmet ska bidra till en hållbar utveckling i Umeå med fokus på minskad miljöpåverkan, ökad tillit människor emellan och ökad jämställdhet. Detta genom att fler Umebor delar, hyr och lånar av varandra. I förlängningen vill vi skapa ett aktivt erfarenhetsutbyte med fler städer nationellt och internationellt, säger Laura Vidje.

En viktig del av projektet är att utvärdera de nya delningstjänsterna. I det arbetet kommer, enligt Laura Vidje, Umeå universitet ha en aktiv roll.

 

Kontakt

Johan Sandström, kontaktperson för Sharing City Umeå
johan.sandstrom@umea.se

Laura Vidje, Esam, koordinator för Sharing City Umeå
Laura.vidje@esam.se

Vill du veta mer?

Besök Sharing Cities Swedens hemsida, https://www.vinnova.se/p/sharing-cities-sweden/, för information om det nationella programmet. 

"The currency of the new economy is trust", ett TED Talk som förklarar sambandet mellan tillit mellan människor och delningsekonomi https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_currency_of_the_new_economy_is_trust

Nöjda workshopdeltagare med nya perspektiv på näver

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Eva J:son Lönn

I slutet av oktober arrangerade FabLab Umeå tillsammans med Västerbottens läns Hemslöjdsförening en workshopserie för att ge nya perspektiv på näver. Ett 20-tal specialinbjudna deltagare - makers, slöjdare och kreatörer - gavs under två veckor möjlighet att bearbeta näver med hjälp av traditionella hantverksmetoder och nya, digitala tekniker. Emma Ewadotter, projektledare för workshopserien och verksamhetsledare för FabLab Umeå är mycket nöjd med satsningen som hon upplever har givit mervärde.

-  Det finns en spänning mellan traditionellt hantverk och moderna bearbetningsmetoder som är en brännande punkt på makerscenen. Det är oerhört viktigt att föra en löpande diskussion om  balansen mellan teknisk bearbetning och respekt och förståelse för material. Materialvalet har inneburit ett flertal tekniska utmaningar för deltagarna. Utmaningar som jag hoppas och tror har fått deltagarna att tänka i lite nya banor, säger Emma Ewadotter.

Näver är ett komplext material på många sätt:

- Det kan bara skördas en viss tid på året och är känsligt för felaktig förvaring och användning. På så sätt är det väldigt olikt de material som normalt används inom digital tillverkning, som till exempel papp eller MDF-material. Som en av de deltagande slöjdarna sa: Nävret berättar själv vad det kan bli - eller vill - bli, säger Emma.

Karin Lundholm, en av lärarna och inspiratörerna under workshopserien, håller med Emma. Karin, som är en internationellt erkänd näverhantverkare, ser materialkännedom som grunden för näverhantverkets fortsatta existens och utveckling:

- Näver är ett fascinerande och levande material. Att lära känna och få kunskaper om materialet är grunden i allt näverhantverk, oavsett om du använder traditionella eller nya tillverkningsmetoder.

Workshopsserien har inte bara givit deltagarna nya perspektiv på näver. Den har också lett fram till nyskapande bearbetningsmetoder och produkter. Två exempel på vad som utforskats inom ramen för workshopen är värmeformpressning av näver och en accessoar med starka kopplingar till origami och med ett formspråk som är ovanligt inom näverarbeten. Efter det lyckade utfallet med denna workshop planerar FabLab Umeå nu fler samarbeten med Hemslöjdsföreningen.

Sliperiet, ett växthus för samarbeten utifrån Kulturverkets blick

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

På Sliperiet möts en brokig skara av människor med vitt skilda erfarenheter och inspirerar varandra. Här finns sammanlagt 25 olika företag och organisationer. Oväntade möten har lett till lyckade samarbeten över gränserna mellan akademiker och entreprenörer, kreatörer och offentlig verksamhet, studenter och företagare och mellan barn och studenter. Är du, precis som Kulturverket, öppen för idéutbyten och samverkan med universitetet och andra verksamheter kan Sliperiet vara en arbetsplats för dig.

Så här beskriver Hasse Hjortek, enhetschef för Kulturverket, platsens betydelse för deras verksamhet:

"Den fysiska närheten till olika delar inom universitetet är viktig för oss. Vi samarbetar till exempel med Designhögskolan i ett projekt där de tar vidare barns idéer om fordon och vi kommer också hit med lärarhögskolestudenter. På ett läsår tar vi hit ungefär 200-300 barn, besökare som kanske inte annars skulle komma hit. Vi har som mål att det i varje projekt bör ingå ett tillfälle på Sliperiet. Det ger det ett mervärde för barnens kreativitet att få vara här och skapa något på riktigt, i maskiner som de bara kunnat drömma om."

 

Läs mer

om Sliperiets tre nya, flexibla koncept för arbetsplatser och lokaler och hitta den lösning som passar dig bäst

 

Kontakta

Jenny Bucht, Facilities & Community Manager vid Sliperiet, för visning och ytterligare information
jenny.bucht@umu.se | 070 397 87 70

Nya perspektiv på näver. FabLab Umeå förenar traditionellt hantverk och digital teknik

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Emma Ewadotter. Armbandet är skapat av Junaid Moshin

Under oktober samarrangerar FabLab Umeå och Västerbottens läns Hemslöjdsförening en workshopserie, "Barking about bark" för att ge nya perspektiv på näver. Arrangemanget är del i FabCraft, ett projekt som under ett år samlar tio FabLabs och makerspaces från hela Norden för att skapa kreativa överlappningar mellan traditionellt hantverk, formgivning och digital teknikanvändning. Projektet finansieras av Nordiska Kulturrådet.

Att det blev just näverslöjd som hamnade i fokus i Umeå har enligt Emma Ewadotter, projektledare för Barking about Bark och verksamhetsledare för FabLab Umeå, flera orsaker:

- Näver är ett underskattat material som tyvärr fått något av en mossighetsstämpel och betraktats som fattigmansmaterial. Det vill vi ändra på! Näver är ett spännande, utmanande och förnyelsebart material. Det finns näverslöjd i toppklass som sällan lyfts fram, trots att objekten kan vara oerhört komplexa och vackra. Eftersom vi befinner oss i Umeå, björkarnas stad, har vi dessutom god tillgång till björknäver, vilket gör materialet extra intressant för oss. Därmed inte sagt att vi ska ge oss ut och plundra stadens parker, tillägger hon skrattande.

Syftet med workshopserien är att skapa ett möte mellan det traditionella och det digitala, mellan materialkännedom och mjukvaruhantering och mellan det maskinellt understödda och handens närvaro.

Workshopserien består av två öppna föreläsningar, samt praktiska workshops riktade till ett 20-tal specialinbjudna deltagare: volontärer och verksamhetsledare från FabLab Umeå, makers, slöjdare, och andra kreatörer.

Mötet mellan det traditionella och nya märks i valet av föreläsare. Karin Lundström är näverslöjdare med gott renommé och stort hantverksmässigt kunnande och före detta hemslöjdskonsulent. Emma Dahlqvist är textildesigner och konstnär utbildad vid Borås textilhögskola. I sitt avgångsarbete 2015, som bland annat ställdes ut på Liljevalchs vårsalong, använde hon just näver:

 - Hon hade gett materialet nya egenskaper genom att skära näver med laser och på så sätt få fram mönster med den precision som laserskärare erbjuder. Dahlqvist utgick från traditionella kunskaper och råvaror i regionen och lät tekniken lyfta och bära traditionen. Det är exempel på making när den är som bäst. Ibland glömmer makerrörelsen bort de skapartraditioner den lutar sig emot och denna workshopserie känns som ett sätt att få återknyta till dessa, säger Emma Ewadotter.

 

Ytterligare information


Program

Torsdag 19 oktober, kl. 16.00 - ca 17.00
Öppen föreläsning med Emma Dahlqvist, textildesigner och konstnär.
Plats: Café Space, Sliperiet.

Fredag 20 oktober, kl. 13.00-ca 14.00
Öppen föreläsning med Karin Lundström, slöjdare. Plats: Café Space, Sliperiet.


För information om FabLab Umeå:
besök Sliperiets hemsida


Kontakt:
Emma Ewadotter
Samordnare & verksamhetsledare, SoftLab, Sliperiet
emma.ewadotter@umu.se

Sliperiet, växthus för samarbeten - en kreativ nyföretagares blick

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

På Sliperiet finns Uminova eXpression, en inkubator för konstnärliga och kreativa näringar. Den har lagt grunden för många spännande samarbeten mellan nya och numera etablerade startupföretag i inkubatorn och mellan nyföretagarna och andra företag och aktörer i huset. Här förs innovatörer och kreatörer samman med forskare, studenter, entreprenörer, makers och industri.

Anna Parry, en av Sliperiets startupföretagare, beskriver Sliperiet som ett kreativt community som ger den energi hon och hennes man behöver för att ta deras nystartade företag ut i världen.  Vill du också ha din arbetsplats på Sliperiet och bli del av vår kreativa miljö? Vi har många flexibla lösningar, läs mer på Sliperiets hemsida.

Anna Parry är kreativ boss på The Good is Good och Konstnär på Kulturverket, som också finns på Sliperiet. Hon säger så här om Sliperiet:

"Sliperiets betydelse för mig gick från 0-100 på ingen tid alls när vi flyttade hit från Melbourne för knappt tre år sedan. Min man Jeff hyrde omedelbart en hotdesk på Sliperiet och kom hem första veckan och sa: Anna, det finns nåt som heter Kulturverket - de gör bara massa supercoola projekt; där skulle du passa!

Det var fantastiskt skönt att så snabbt hitta ett nytt kreativt ­Community - som frilansare kan det ta det kan annars ta flera år om det inte finns strukturer som uppmuntrar kreativa möten och en fysisk plats att samlas på.

När jag och Jeff förra året sedan startade vårt gemensamma företag The Good is Good - vi utvinner produkter ur den energi som uppstår när två kulturer kolliderar - så var det naturligt att flytta in på ­Uminova eXpression. Vi siktar på världen som vårt arbetsfält, och här tänker vi tanka all den energi vi behöver för att kunna lyfta.

På det sättet är Sliperiet superviktigt: det är ju här som Umeås framtida kreativa kapital ska kunna gro och växa sig dunderstarka."

 

Kontakta

Jenny Bucht, Facilities & Community Manager vid Sliperiet, för visning och ytterligare information
jenny.bucht@umu.se | 070 397 87 70

Sliperiet, ett växthus för samarbeten utifrån en volontärs blick

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Sliperiet är en kreativ miljö skapat för möten, samarbeten och innovation. Det har blivit ett nav för gränsöverskridande möten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. I en serie artiklar kommer vi låta några av de personer som befolkar Sliperiet komma till tals och berätta om vad Sliperiet betyder för dem. Först ut är Junaid Moshin, volontär i FabLab. Om du, liksom Junaid, vill bli del av vår öppna och interaktiva miljö, läs mer om Sliperiets tre nya, flexibla koncept för arbetsplatser och lokaler och hitta den lösning som passar dig bäst.

Junaid Moshin är en av FabLabs hängivna och kompetenta volontärer. Han är frilans med master i robotik och har på Sliperiet bland annat skapat konstnärssamarbeten där 3D-teknik och konst har fått mötas. Så här säger Junaid om Sliperiet:

 "Det är människorna som vistas här som skapar innovationsmiljön, inte bara maskinerna och verkstäderna.

Jag är här nästan varje vecka antingen som volontär i FabLab eller för att samarbeta med Jonas på Photon Sports. Det är en perfekt mötesplats för att skapa, träffa nya människor, få nya idéer, hitta lösningar och lära sig att se på saker från otänkta perspektiv.

 Genom att vara volontär i FabLab har jag bland annat inlett två olika samarbeten med konstnärer som har efterfrågat min kunskap som ingenjör. Till exempel hjälpte jag den lokala konstnären Ulla S Persson, som varit med på olika workshops i SoftLab, med en installation till Umeå Folkets Hus."

 

Kontakta

Jenny Bucht, Facilities & Community Manager, för visning och ytterligare information
jenny.bucht@umu.se | 070 397 87 70

Det digitala inlandet engagerar

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Marcus Björns

Under fyra dagar i slutet av september besökte projektet Innovationspark Norr och Sliperiets mobila makerspace Vilhelmina och Storuman. Medborgare i alla åldrar fick möjligheten att experimentera och skapa med bland annat 3D skanning och smarta material, och lära sig mer om hur ny teknik kan lösa lokala samhällsproblem. Det Vinnovafinansierade pilotprojektet har under sina tre stopp i inlandet gjort succé och lockat över 300 deltagare.

Arbetet med Innovationspark Norr bygger vidare på Region Västerbottens innovationsloop - en samskapande innovationsprocess för medborgardriven regional utveckling. I projektet förenas Sliperiets öppna laboratoriemiljö för den senaste digitala utveckling med Innovationsloopens samskapande innovationsprocess.

Mellan den 19-22 september fick medborgare och skolungdomar i Vilhelmina och Storuman möjlighet att lära sig mer om hur ny digital teknik kan lösa lokala samhällsproblem. Deltagarna provade på att experimentera och skapa med hjälp av utrustningen i Sliperiets mobila makerspace. Bland annat testades digital scanning för att skapa 3D-modeller, 3D-printing, digitalt styrda laserskärare och smarta material som exempelvis kan användas i kläder. Den kreativa processen kompletterades med deltagare från Teknikpark Norr i Vilhelmina och lokala företagare i Storuman som berättade om hur teknologin kan användas för att utveckla idé till färdig produkt eller lösning. 

Artikelförfattare: Olivia Collin, Region Västerbotten


Läs hela artikeln på Region Västerbottens hemsida

 

För mer information om projektet Innovationspark Norr:

Katrin Holmqvist-Sten, tf föreståndare Sliperiet
katrin.holmqvist-sten@umu.se

Håkan Ottoson, operativ projektledare Innovationspark Norr
haakan@otosonconsulting.se

Traditionellt hantverk möter moderna produktionstekniker

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Jag ville uppnå effekten att folk drog med fingret över broderiet för att känna om det verkligen var sytt på trä. Det gjorde de också, säger Lene Rydningen, masterstudent i Interaktionsdesign.

Skapa textiler som ger oväntade taktila störningar! Det var utmaningen sista årets masterstudenter i interaktionsdesign fick i samband med en veckas workshop i Softlab på Sliperiet. Lene Rydningen antog den genom att kombinera gamla hantverkstraditioner med ny teknologi - sömnad och broderi med laserskärning av trä.

Lene Rydningen från Norge läser sista året på masterkursen i Interaktionsdesign vid Designhögskolan. Hon tog steget in i designstudier för att hitta balans mellan kreativitet och tekniskt tänkande. Denna balans kom även till uttryck i den kreation hon designade i samband med workshopen, en väska i laserutskuret träfaner med korsstygnsbroderi och ett foder av möbeltyg.

- Vanligen ser man broderi på mjuka textilier. Jag tyckte att det var spännande att använda något som vanligtvis inte ses som något mjukt och ge det ett mjukt uttryck, broderi på ett trä som är mjukt kurvat. Det är spännande att gå från en flat och stum yta till något som blir något annat. Jag hade också lust att göra något som kändes lite norrländskt, ett minimalistiskt broderi med blommor som växer utmed vägkanten, som prästkragar och rödklöver. Jag fick improvisera lite, och fundera på vilket material och vilket lim som skulle fungera. Det var också en utmaning att få nålen igenom faneret, säger Lene.

Hur upplevde du veckan i SoftLab?

- Det kändes som om tiden gick alldeles för snabbt. Det var fint att få se och pröva alla tekniska resurser som finns på Sliperiet, som avancerade broderimaskiner, overlock symaskiner och laserskärare som man privat inte köper in. Det var överraskande att utrustningen var så professionell och samtidigt så lätt att använda för nybörjare. När man har provat på tekniken blir det lättare att överföra den till egna framtida arbeten, vilket jag också kommer göra.

Vilken var workshopens höjdpunkt?

Jag har själv sytt och broderat mycket tidigare. Därför tyckte jag att det var extra roligt att se hur mina medstudenter, varav flera var nybörjare i textilt skapande, bemästrade sömnaden efter bara en vecka. De vågade ta chanser, och sydde till exempel en skjorta och en klänning med precision. Det var nog uttryck för att vi fick god utbildning och handledning i Softlab vilket skapade trygghet och modet att testa gränser.

Välkommen till nationell verkstad för hållbara livsstilar

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Den 15-16 november är Sliperiet och Umeå kommun värdar för 2017 års Nationella verkstad för hållbara livsstilar i Umeå! Arbetar du med hållbarhet och livsstilsfrågor i ett företag, en kommun, myndighet, ideell organisation eller som forskare, är detta en konferens för dig. Bli inspirerad, diskutera, dela erfarenheter och lär av varandra hur vi kan främja hållbara livsstilar.

Du får också en inblick i hur olika aktörer från de nordiska länderna arbetar med genomförandet av Agenda 2030 och det globala målet om hållbar konsumtion och produktion.

Ett axplock ur programmet:

   - Innovation och design för det hållbara samhället
   - Lösningar för hållbar konsumtion i städer
   - Sharing cities och delningsekonomi
   - Innovative solutions for SCP - Nordic Best Practices
   - UNEP Global Outlook report

Sista anmälningsdag:  31 oktober

Länk till anmälan, program och ytterligare information

Arrangörer: Sliperiet, Umeå universitet och Umeå kommun i samverkan med Naturvårdsverket

Medborgardriven digital utveckling gör Västerbottens inland innovationsledande

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Den 19-22 september kommer Sliperiets mobila makerspace till Vilhelmina och Storuman. Besöket är en fortsättning på vårens succéfyllda start i Norsjö, och en del av det nytänkande pilotprojektet Innovationspark Norr. Med fokus på medborgardriven digital utveckling kommer skolungdomar, företagare och medborgare få inspiration och möjlighet att identifiera lokala samhällsproblem samt hur dessa kan lösas med hjälp av digital teknik.

- Sliperiet, som innovationscentrum vid Umeå universitet, tar ett regionalt ansvar för utveckling och nytänkande och för att mötesplatser för nya idéer och innovation skapas även utanför våra väggar. Det gör vi inom Innovationspark Norr genom ett mobilt makerspace, samt med företagsutbildningar inom ramen för +Project och möjligheter för grundskolor och gymnasier att se och testa möjligheterna med digital teknik, Katrin Holmqvist Sten, tf föreståndare, Sliperiet.

Mobilt makerspace ska locka till skapande med digital teknik

Mellan den 19-20 september befinner sig projektet i Vilhelmina och 21-22 september i Storuman. Sliperiets mobila makerspace ska skapa en miljö som uppmuntrar till utbyte av erfarenheter, kunskap och idéer. Det är ett rum för skapande och småskalig tillverkning med hjälp av digital teknik. Bland annat visar arrangörerna på möjligheterna med teknik som 3D-skrivare, laserskärare och smarta material.

- Kunskapströskeln för att för att bygga och experimentera med digital teknik har under de senaste åren sänkts rejält. Vi vill på ett lekfullt sätt inspirera och förmedla till ungdomar, företagare och allmänhet att teknik är roligt, och att den är till för alla, säger Lars Isaksson, forskningsingenjör, Sliperiet.

 

För mer information om evenemangen:

Läs hela pressmeddelandet på Nynewsdesk

Se programmet för  Vilhelmina 19-20 september och för  Storuman 21-22 september.

 

För mer information om projektet Innovationspark Norr:

Katrin Holmqvist-Sten, tf föreståndare Sliperiet
katrin.holmqvist-sten@umu.se

Håkan Ottoson, operativ projektledare Innovationspark Norr
haakan@otosonconsulting.se


Presskontakt

Olivia Collin, Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

 

 

 

 

Student? Delta i Volvos och Sliperiets makeathon "From muscular to brain power in the future factory"

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Volvo Group Truck arrangerar From muscular to brain power in the future factory i samverkan med Sliperiet den 10-12 oktober i Umeå. Nu bjuder vi in studenter, från ett brett spektrum av relevanta kunskapsområden, som vill delta. Ni kommer att arbeta tillsammans för att komma fram till koncept och idéer om den digitala framtiden för industriarbetare.

Priser till vinnande team och tilltugg under makeathonet.

För ytterligare information och registrering senast 3 oktober:
https://www.eventbrite.com/e/from-muscular-to-brain-power-in-the-future-factory-tickets-37833626395

Frågor?
E-post katrin.holmqvist-sten@umu.se

 

Summer eXpression förverkligar studenters designdrömmar

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Eva J:son Lönn

Under sex sommarveckor har Sliperiet sjudit lite extra av kreativitet och innovationskraft. Tio talangfulla studenter har inom ramen för projektet Summer eXpression gjort verklighet av sina designidéer tillsammans med lokala tillverkningsföretag i Västerbotten. Mycket av arbetet har skett i Sliperiets prototypverkstäder Softlab och 3DLab. I samband med en vernissage i humlabX i torsdags visade studenterna upp sina kreationer och bjöd ut dem till försäljning.   

-  Det har varit fantastisk kul och spännande att se studenternas idéer bli till färdiga produkter, och att ha producenterna med genom hela produktionsprocessen. De har givit studenterna värdefull återkoppling på om produkterna är tekniskt och prismässigt möjliga att tillverka, säger Magnus Lindgren, en av två handledare i Sliperiets prototypverkstäder.

Bakom Summer eXpression står företagsinkubatorn Uminova eXpression. Syftet med satsningen är, förutom att stötta kreativa talanger att förverkliga sina designdrömmar, att ge studenterna kunskaper om entreprenörskap och produktionsmetoder.

-  Studenterna har fått ta körkort på maskinerna i prototypverkstäderna för att därefter fritt få använda 3D-skrivare, handtuftpistol, broderimaskiner, laserskärare och andra avancerade verktyg för att pröva sina idéer och skapa prototyper, säger Magnus Lindgren.

Prototyperna har under projektets gångs testats och förbättrats i samråd med producenterna. Slutligen tillverkades produkterna hos de involverade företagen, bland annat GH snickeri, Glödheta, Humlebäck och Löbe Granit.

 

För mer information kontakta:

Magnus Lindgren, forskningsingenjör Sliperiet
magnus.p.lindgren@umu.se

 

Ida designar för att förändra beteenden

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Eva J:son Lönn

Ida Björses är en av de tio talangfulla studenter som deltagit i Summer eXpression 2017. Hon läser 3-åriga Formutbildningen på Beckmans Designhögskola och fick tips om Summer eXpression av en av skolans handledare. Hon lockades av möjligheten att få utveckla sin egen design från idé till färdig produkt i samarbete med producenter, och av att få möta nytt folk som kan ge nya infallsvinklar.

Hur har miljön på Sliperiet påverkat ditt kreativa skapande?

-  Här på Sliperiet finns alla verktyg och det stöd som behövs i den kreativa idéfasen för att utforska och testa fram nya prototyper. Det blir lättare att komma med ideer när man slipper lösa problem som att hitta rätt verktyg. Hela min kreativa process har dessutom gått snabbare eftersom jag har kunnat skriva ut prototyperna tredimensionellt, hålla i dem och känna på dem, istället för att bara se dem två dimensionellt på papper. Eftersom jag inte har behövt outsoursa prototypandet, har  tröskeln för att skapa produkter blivit lägre och det har blivit roligare att jobba, säger Ida Björses.

Ida har använt Softlabs tuftpistol för att skapa en matta med motiv i form av upphöjda rumpavtryck. Syftet med mattan är att locka folk att sitta på golvet.

-   Jag är intresserad av hur konversation och rörelse i ett rum förändras om man sitter på golvet, av hur design kan ändra beteenden.  Mitt intresse för design började med att jag stötte på problem i de produkter jag använde i min vardag, som jag ville lösa. Det gjorde att jag blev intresserad av designens funktion och estetik.

Hur har du upplevt din tid här på Sliperiet?

-   Jag uppskattar att det är så skön stämning här, och att alla så generöst delar med sig av idéer och kunskap. Bara att få jobba med människor som inte har exakt samma bakgrund som mig själv har gett många nya infallsvinklar och idéer. Jag har lärt mig massor av samarbetet med producenter, och har insett att varje liten detalj, till exempel varje liten vinkel på en produkt, antalet skruvar, eller valet av lim kan påverka produktpriset.

Felicia har utforskat nya material och tradition i sin design

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Eva J:son Lönn

Felicia Hjelmqvist är nog den av deltagarna i Summer eXpression som har tillbringat mest tid i Sliperiets 3D-Lab.  Det har gått att hitta henne i labbet dag som natt. Felicia läser tredje året på Designhögskolans industridesignprogram. Hon sökte till projektet därför att hon tyckte att det var "en himla bra möjlighet att i princip få göra det jag ville och få det producerat i liten skala".

Felicia Hjelmqvist har skapat en skärbräda i trä kombinerad med en mortel och pistill i gjutgärn.

-  Idén kom från de studiebesök vi gjorde hos tillverkningsföretagen. Jag blev väldigt inspirerad av gjutjärn som material i kombination med trä. Förr i tiden brukade man göra en grop i köksbordet som användes som mortel. Jag tyckte att principen var intressant, och funderade på hur jag skulle kunna använda idén för att göra bruksföremål som var ännu mer flexibla och lättåtkomliga. Det blev även en perfekt serveringsbricka med väldigt många användningsområden.

Hur har miljön på Sliperiet påverkat ditt kreativa skapande?

-  Jag har gjort prototyper i 3D-lab för att kunna se mina designer i verkligheten, och känna och ta på dem. Anledningen till att det blev så mycket tid i labbet var att gjuteriet behövde ha modeller av min mortel och pistill för att kunna göra sandformar av dem. Modellerna 3D-printade jag i plast. Därefter spacklade och slipade jag dem tills de blev som jag ville ha dem.

 -  Det har varit underbart med labben, att ha dem så tillgängliga och med personal som vi har fått jättemycket hjälp och guidning av. Magnus, som har handlett i 3DLab, har verkligen engagerat sig i det jag har gjort och har stöttat och hjälpt mig genom de komplicerade momenten.

Vad är det viktigaste du tar med dig från Summer eXpression?

-  Att jag har fått utgå från mina ideer och utveckla dem till färdiga produkter är ett jättestort komplement till min utbildning. Det har gjort mig ännu säkrare i min designprocess. Det har också varit positivt att designa ett bruksföremål ur formgivningsperpspektiv.

 -  Insikten i hur viktigt producentkontakten är för hela designprocessen och slutproduktens utformning och pris är viktig. Det handlar mycket om att få ut sin produkt i produktion. För det krävs både förståelse för produktionen och förmåga till kommunikation med olika producenter. Jag fungerade som en mellanhand i det här projektet, med två olika producenter som behövde synkas till varandra.

Hur har du upplevt din tid här på Sliperiet?

-  Det har också varit jätteinspirerande att omges av drivna människor som skapar det de drömmer om i verkligheten. Det har motiverat mig att göra likadant. Att vi kommer från så många olika håll - som arkitektur, grafiska design och industridesign - har gjort det väldigt givande att brainstorma ihop eftersom vi har lite olika sätt att se på saker.

Uppskattat besök på Processum av +Projects styrgrupp

umbraco.MacroEngines.DynamicXml Foto: Eva J:son Lönn

Den 26 maj hade +Projects nya styrgrupp möte i Örnsköldsvik för att få en inblick i RISE Processums industrinära forskning inom bioraffinaderiområdet. Processum är en aktiv partner i +Project, ett större samverkansprojekt inom digital tillverkning i Sliperiet vid Umeå universitet.

Måndagen den 26 maj möttes + Projects styrgrupp upp i Örnsköldsvik för ett möte och en guidad rundtur i Processums forskningslabb under ledning av Jonas Joelsson, forskningschef för Processum och aktiv part i +Project. Jonas berättade engagerat och initierat om Processums historia, utveckling och verksamhet.

Processums roll i +Project är att arbeta med skogsbaserade material som kan användas i digitala tillverkningsprocesser, såsom 3D-printing, och att öka värdet på skogsråvara genom att på ett mer effektivt sätt ta tillvara på restströmmar. Processum deltar i utveckling av nya material på flera olika sätt. Bland annat är de delaktiga i att uppföra en pilotanläggning för produktion av nanocellulosa, som är ett nytt, spännande material. För +Project tar företaget också fram andra träbaserade material och genomför experiment för att åstadkomma nya material.

 "I projektet brukar vi prata om fluff och lim", säger Jonas. "Genom att binda samman fibrer med ett limmande material kan man få kompositer med intressanta egenskaper. Det skulle också vara intressant att ta fram en prototyp för ett nytt sandwichmaterial, alltså en komponent som till sin inre kärna har ett lätt material med vissa egenskaper, och ytterst har en hård yta med andra egenskaper."

 Efter rundvandringen hölls ett styrgruppsmöte där Åke Fransson, projektledare, berättade om +Projektets läge och väg framåt.


Fakta:

I +Project samlar Sliperiet akademiska parter och regionens företag för att skapa ett starkt forsknings- och innovationsområde och ett regionalt nätverk inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik i norra Norrland. +Project medfinansieras av Region Västerbotten och Europeiska Regionala utvecklingsfonden.

Processum bildades 2003 och ägs till 40 % av ett 20-tal företag i Processum intresseförening och till 60 % av RISE. Företaget omsätter drygt 30 miljoner kronor per år och har i dagsläget cirka 24 anställda. Processum är, utöver i +Project, bland annat delaktiga i sju olika Horizon 2020 projekt.

Nanocellulosa utvinns ur träfibrer. Nanofibrerna har exceptionella styrkeegenskaper i klass med Kevlar men fiberna är, till skillnad mot Kevlar, helt förnybara.


Vill du veta mer om Processums verksamhet, besök hemsidan eller


Kontakta:
Jonas Joelsson, forskningschef Processum
jonas.joelsson@processum.se | 010-516 67 60

Internationellt hackathon för att förutsäga zika- och dengueutbrott

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Umeåforskaren Joacim Rocklöv har utvecklat en internationellt erkänd modell för att förutsäga utbrott av infektionssjukdomar. Den 20 till 22 juni är han värd för ett tredagars hackathon på Sliperiet där forskningen, WHO och Microsoft har mötts för att tillsammans ta fram ett digitalt stöd som kan förutsäga och minska riskerna för utbrott av denguefeber och zikavirusinfektioner orsakade av Aedes-myggan.

 "Vi vill att beslutsfattare ska kunna reagera proaktivt på utbrott av de här virussjukdomarna istället för i efterhand när det egentligen är för sent, som tyvärr är det vanliga", säger Joacim Rocklöv, forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Syftet med hackathonet är att utveckla ett digitalt stöd, en plattform och ett varningssystem, som kan samla välgrundad information om dengue och zika på ett ställe och underlätta för beslutsfattare att fatta välgrundade beslut i samband med zika- eller dengueutbrott. Teamets förhoppning är att plattformen på sikt ska bidra till att minska eller till och med avvärja utbrott av epidemier.

" Vi vill också lägga in sociala dimensioner i de varningssignaler som finns i systemet och få ut informationen i sociala medier. Vi kan till exempel ta hjälp av de geokoder som finns i sociala medier för att se hur människor rör sig i och mellan städer och länder - vilket kan säga något om smittspridningen. Eller så kan vi se se hur folk uttrycker sig när de diskuterar sjukdomarna i sociala medier - hur de beskriver symptom, sin oro eller hur de skyddar sig mot smitta. Det kan bland annat ge en insikter i hur människor tar till sig information om virussjukdomarna", säger Joacim.

Hackathonet är det första i en serie av tre hackathon i år, på olika platser i världen. Joacim Rocklöv har samlat en ytterst bred och kompetent grupp i Umeå, bestående av elva forskare och experter från WHO, Microsoft och hälsoministerierna i Mexico och Malaysia. De sistnämnda är viktiga för WHO, som vill prova de prototyper teamet kommer fram till i verkligheten, i länder som är hårt drabbade av virussjukdomar orsakade av Aedes-myggan. Teamet har sitt ursprung från nio olika länder och representerar ungefär lika många olika specialområden och discipliner.

Läs mer:

För information om zikaviruset och denguefeber: Folhälsomyndighetens hemsida

Nyhet från medicinska fakulteten: "Hackfest" samlar experter för att utveckla dataprogram som förutspår epidemier"

För ytterligare information om Hackathonet kontakta:
Joacim Rocklöv, forskare, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Joacim.rocklov@umu.se | 070-636 16 35

Masonite Beams först ut från programmet Affärsutveckling mot innovation

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Under våren 2017 har företaget Masonite Beams från Rundvik deltagit i Handelshögskolans kunskapsprogram Affärsutveckling mot innovation inom ramen för +Project. Förra onsdagen avslutades den första omgången av programmet på Sliperiet. Deltagarna upplevde att de fått ut mycket av utbildningen, inte minst när det gäller att väga in hållbarhets- och digitaliseringsaspekter i företagets affärsplaner, något som de menar både gynnar miljön och kan ge stora konkurrensfördelar.

Första omgången av programmet Affärsutveckling mot innovation avslutades den 14 juni. De tre deltagarna från Masonite Beams (MB) - Tommy Persson, Mantas Dovidavicius och Alfred Wikner - har under fyra tematräffar fått lära sig mer om affärsmodeller, hållbarhet, digitalisering och externa relationer. Deltagarna upplever att de fått flera nya, värdefulla kontakter och ett nytt tänk kring affärsplaner och innovationsutveckling: 

 "Vi har lärt oss att på ett effektivt sätt skapa affärsmodeller som har innovationsutveckling som grund. Tidigare la vi ner flera månader på att skapa affärsplaner, nu har vi lärt oss nya metoder för att effektivisera denna process. Det här är rätt sätt att skapa innovation på ett snabbare sätt", säger Tommy Persson, som är kvalitets- och produktchef vid Masonite Beams.

Handelshögskolan har, under ledning av professor Maria Bengtsson, drivit programmet inom ramen för +Project. Projektets övergripande mål är att skapa en öppen innovationsmiljö i regionen och stärka samverkan mellan företag inom trä- och byggindustrin, de kreativa näringarna och forskningen inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik.

"I programmet jobbar vi mot innovation genom utveckling av affärsmodeller", säger Maira Babri, forskare i företagsekonomi och processledare inom +Project.
"Vi är väldigt glada över att företag som Masonite Beams, som har ett så starkt driv att utvecklas, har velat samarbeta med oss. Deras driv har bidragit till att vi har lärt oss av varandra och till att vi har kunnat skapa en brygga mellan näringsliv och forskning".

I höst startar en ny omgång av programmet, som erbjuds genom Tillväxtverkets satsning på +Project. Det finns plats för några fler företag som vill delta.


För information om Affärsutveckling mot innovation kontakta:

Maira Babri, forskare i företagsekonomi, Handelshögskolan
maira.babri@umu.se | 070- 293 22 47

Europarlamentet besökte Sliperiet

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Den 8 juni besökte en grupp Europaparlamentariker i regionala utskottet Sliperiet. Besöket var en av punkterna i ett digert 3-dagars program i Umeå, med målet att visa besökarna på vilka områden och sätt som norra Sverige ligger i framkant, samt vilka utmaningar regionen står inför.

I programmet lade värdarna, Europaforum Norra Sverige och Region Västerbotten, stor vikt vid att ge en inblick i tillväxtarbetet inom områdena innovation, näringslivsutveckling, smart specialisering, digitalisering, besöksnäring, transportinfrastruktur och bioekonomi - det vill säga områden som på olika sätt är integrerade i Sliperiets verksamhet.

Foto: Mikael Janson, Managing Director, North Sweden

 

Läs mer om besöket:

North Sweden European Office hemsida

Region Västerbottens hemsida

Tio studenter deltar i årets Summer eXpression på Sliperiet

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Summer eXpression är projektet som initierats av företagsinkubatorn Uminova eXpression på Sliperiet och som under våren efterlyst tio talangfulla studenter som tillsammans med lokala producenter får möjligheten att ta fram nya bruksföremål och produkter. Studenternas kreationer kommer att finnas till försäljning och allmän beskådan i samband med en vernissage i augusti.

"Vi vill genom detta projekt göra verklighet av studenternas kreativa idéer och designdrömmar. Dessutom får vi möjlighet att testa nya arbetssätt där studenterna får utveckla sitt entreprenörskap samtidigt som de får lära sig nya produktionsmetoder", säger Barbro Renkel, affärscoach vid Uminova eXpression.

Summer eXpression heter satsningen från Uminova eXpression. Under våren efterlyste inkubatorn studenter som ville göra verklighet av sina designidéer tillsammans med lokala tillverkningsföretag som GH snickeri, Glödheta, Humlebäck och Löbe Granit. Nu ska tio stycken kreativa studenttalanger - med start den 7 juni - arbeta med att utveckla sin design från idé till färdig produkt.

Med som handledare under sommaren är Margot Barolo, som driver Barolo AB och är lärare i form och produktdesign vid Beckmans designhögskola, samt Johan Gustafsson på Struktur Industridesign AB, som även undervisar vid Designhögskolan vid Umeå universitet. Studenterna har under de här veckorna sin arbetsplats på Sliperiet, där de också får handledning i prototypverkstan av Emma Ewadotter och Magnus Lindgren från Sliperiet.

 "Det här är ett spännande initiativ som vi ser fram emot att delta i", säger handledarna Margot Barolo och Johan Gustafsson.

Projektet avslutas med en vernissage i augusti där studenternas produkter kommer att visas upp och finnas till försäljning.


För mer information kontakta:

Barbro Renkel, affärscoach Uminova eXpression

barbro.renkel@uminovaexpression.se | 070-555 97 23

 

Fotograf: Linda Eliasson, bilden från Tjarn

Fascinerande växters dag lockade många besökare till Sliperiet

Den 20 maj 2017 arrangerades Fascinerande växters dag på Sliperiet. Många kom, trots att det var den första fina vårhelgen i Umeå. Besökarna, som fick lära sig om växter och växtforskning, hade många aktiviteter att välja på. De kunde ta en bladlus i koppel, smaka på CRISPR-ig-chips gjorda av genmodifierad kål, isolera DNA från jordgubbar, och mycket mer. Se den korta filmen ovan för inspiration.

Dagen organiserades av Umeå Plant Science Centre och andra forskare från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet som forskar med ämnen relaterade till växter, tillsammans med Arboretum Norr, stadsodlingsgruppen tillsammans med Studiefrämjandet, Bonsaisällskapet, Naturskyddsföreningen och Forslunda gymnasiet.

Internationellt Fascinerande växters dag lanserades år 2012 i Europa av paraplyorganisationen European Plant Science Organization (EPSO) och har sedan dess anordnas den 18 maj vartannat år. Arrangemanget har spridit sig och organiseras nu runt hela världen med syftet att fascinera människor för växter och att skapa medvetenhet om växtvetenskapens betydelse.

Läs mer om evenemanget här:
http://www.fascinerandevaxtersdag.se/aktiviteter/106-fascinerande-vaexters-dag-i-umea-2017.html

Sliperiet summerar 2016 och blickar framåt

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

År 2016 blev ett framgångsrikt år för Sliperiet och ett stort steg framåt i vår vision att tillsammans med forskare, studenter och samarbetspartners skapa en nytänkande mötesplats och ett starkt innovationscentrum. En innovationsmiljö där möten och samarbeten över gränserna är i fokus i en verksamhet präglad av öppenhet, mångfald och delaktighet.

Verksamheten har tagit ordentlig fart sedan Sliperiet invigdes. Hösten 2016 firade vi två års jubileum och under detta året som gått har flera nya och spännande samverkansprojekt startat upp. Våra verkstäder och labb har fyllts med spännande projekt och en mångfald av användare och aktiviteter.

Vi kan med stolthet blicka tillbaka på 2016 och hur Sliperiets verksamhet har växt, utvecklats, formats och omformats under året, med ett 10-tal nya samarbetsprojekt och ett kluster av forskare, studenter, företagare, konstnärer och entreprenörer såväl som medborgare som använder Sliperiet som arbetsplats, interaktiv mötesplats och spännande experimentmiljö genom våra labb och verkstäder.

Under året har vi dessutom haft mer än 20 000 besökare i Sliperiet och har anordnat mer än 20 större interaktiva mötesplatser, events och konferenser för samverkan mellan akademi, näringsliv och omgivande samhälle. Så vi kan stolt konstatera att platsen sjuder av liv.

Sliperiet är idag ett multidisciplinärt innovationscentrum där kunskapsområden korsas och branscher möts - en miljö som saknar motsvarighet i Sverige.

Och detta är bara början. Nu blickar vi framåt mot allt det nya och spännande som är på gång, och som vi framöver kommer berätta om i Sliperiets olika kanaler.

 

Läs Sliperiets verksamhetsberättelse 2016

För att visa upp denna mångfald av röster och verksamheter har vi i år satsat lite extra på vår verksamhetsberättelse.  Du hittar den på Sliperiets hemsida


Kontakt:

Marlene Johansson
Föreståndare, Sliperiet

Kulturverkets Vårsalong till Umeå Live

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Kulturverket bjuder på Vårsalong i två stora paviljonger i samband med Umeå Live den 30 juni. Barns och ungdomars alster skapade i samband med Kulturverkets workshoppar ställs ut - workshoppar med fantasieggande namn som Det tillåtande zooet, Drömfåglar och Framtidens kommunikation.  För barn som vill aktivera sig under vårsalongen kommer det även finnas ett workshop-tält med möjlighet att bland annat skapa och spela med egna dataspelsfigurer.

Kulturverket, som har funnits på Sliperiet sedan 2015, har under våren anordnat flera workshoppar för barn och ungdomar från förskoleålder till årskurs nio under temat Budskapa. Tre av dessa är Det tillåtande zooet, Drömfåglar och Framtidens kommunikation.

I det Tillåtande zooet har barn fått rita de djur de vill vara. Djuren har skurits ut i MDFmed en laserskärare i FabLab, och har slutligen målats av barnen. Drömfåglar har handlat om barns drömmar och tankar om framtiden. Barnen har fått skapa fåglar i olika material och i fåglarna lägga in lappar med sina önskningar. I Framtidens kommunikation har barnen fått fundera över hur ska kunna kommunicera med hjälp av fordon i en framtid utan Internet.

"Barnen har fått bygga modeller av fordonen i lera. Därefter har Designstudenter formgett barnens idéer", säger Josefine Egerszegi, scenograf och illustratör vid Kulturverket.

Miljön på Sliperiet har på flera sätt bidragit till verksamheten:

"Vi har kunnat ta det ett steg längre genom den digitala teknik som finns här. Bland annat har vi använt SoftLab för att trycka flaggor och Media och Sound studios för att spela in och redigera film och musik. Vi har också fått möjlighet att samla större grupper med barn för workshops, avslutningar och vernissage på Sliperiet. Det blir en upplevelse för barnen att jobba i den här miljön. Det känns som om vi tar dem mer på allvar. Det är väldigt värdefullt", säger Hans Hjortek, konstnärlig ledare för Kulturverket.

På frågan om vad Hans och Josefine hoppas uppnå med Vårsalongen svarar de:

"Vi vill visa exempel på hur otroligt kreativa barn är. Vi vill också uppmärksamma Kulturverket så att fler får möjlighet att jobba med oss, barn som vi inte tidigare har kommit i kontakt med".

Kontakt:
Hasse Hjortek
konstnärlig ledare, Kulturverket

Ett lysande interaktivt täcke för människor samman

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Det är ett riktigt coolt samarbetsprojekt på gång på Sliperiet. Det venezuelanska paret Jaime Reyes och Daniella Ricci skapar lysande, interaktiva täcken för att öka samspelet mellan människor. Allt började när Jaime, interaktiv designer och volontär vid SoftLab i Sliperiet och Daniella, arkitektstudent vid Umeå universitet, kom till Sverige 2015. De tyckte att det var lite svårt att träffa folk, och funderade på hur de kunde inspirera människor till nya och oväntade möten.

Paret kom upp med den lysande idén att producera interaktiva täcken som kan placeras på offentliga platser för att stimulera till oväntade möten och interaktion mellan främlingar.

"Idén bakom projektet är att föra samman folk. Varje delbart täcke innehåller LED-ljus som lyser upp täcket i ett subtilt mönster. När två personer med varsitt delbart täcke närmar sig varandra blir färgerna i täckena mer intensiva, förklarar Jamie Reyes.

Idén blev verklighet till följd av att Emma Ewadotter, verksamhetsledare för Softlab -en prototypverkstad på Sliperiet för textiler, kroppsnära teknologi och digital modeproduktion - uppmuntrade studenter på Arkitekthögskolan att skapa egna projekt, vid sidan av studierna. Hon lät dem använda SoftLab för att utforska de nya teknikerna. Daniella designade täckena och paret samproducerade dem i SoftLab.

Jaime berättar om parets framtida planer för projektet:

"Projektet är i stort sett klart, det saknas bara några finjusteringar. Vår idé är att fortsätta utveckla konceptet med att använda textilier för att inkludera och föra människor samman. Vi kommer bland annat undersöka hur textilier kan användas för att upptäcka känslor och på hur färgmönstren kan ändras.

För att få kontakt med Jaime och Daniella:

Instagram

https://www.instagram.com/da_ricci/

https://www.instagram.com/_jreyes79/  

E-mail

daniricsac@gmail.com

jaime79@gmail.com

 

Bildmuseet: Ellen Angus utforskar konstnärens roll när förfallet område omvandlas till hippt

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Ellen Angus, masterstudent vid konsthögskolan vid Umeå universitet, tillbringade veckor i Softlab för att slutföra sitt slutprojekt. Du kan nu se hennes slutresultat, installationen Keep Calm och Carry on Hackney, på Bildmuseet. Dessutom gör hon en pågående performance i utställningen varje dag den 11-14 maj och 18-21 maj mellan 12.00 och 13.00.
"Installationen handlar om branding, reklam och konsumerism. En känsla av förförelse. Och under det är det något mörkare ", säger Ellen.

Hackney, en förort till London, där Ellen Angus bodde innan han kom till Umeå, har inspirerat henne till masterprojektet.

"Hackney betraktades som det näst mest underprivilegierade området i England, fram till 2012, när det genomgick drastiska förändringar och omvandlades till ett hippt område. Den förändrade demografin i området och min roll i förändringarna intresserade mig", säger Ellen.

Ellen har tillbringat veckor i Softlab - ett innovationslaboratorium för textilprovning, digitalt mode och bärbar teknik - för att producera en handtuftad matta till installationen.

"Jag har skapat en Hackney exorcism matta i Softlab. Jag ville fånga alla dessa små ritualer, symbolerna för Hackney, som uttrycker förändring och hoppet om välstånd och lycka. En känsla av förförelse, men under det är något mörkare och nervigt. Installationen handlar om branding, reklam och konsumerism", säger Ellen.

Hennes ursprungliga plan var att beställa mattan från en tillverkare, men hon bestämde sig för att göra den själv, något hon inte ångrar.

"Jag tyckte om att arbeta med materialet och det passade mycket bättre in i mitt projekt, att handtufta den. Tuftpistolen gav mig en fantastisk känsla av att nästan rita. Först var den svår att hantera, men efter ett tag fick jag en intim relation med verktyget", säger Ellen.

"Jag skulle gärna vilja samarbeta med Sliperiet i framtiden, Softlab var en bra plats att jobba på, på grund av faciliteterna och det fantastiska stöd jag fick av personalen".

Läs mer om utställningen Fool's Gold på Bildmuseet:
http://www.bildmuseet.umu.se

 och om evenemangen i samband med utställningen:
http://www.bildmuseet.umu.se/sv/program/evenemang/

Fascinerande Växters Dag gästar åter Sliperiet!

Vi ser fram emot bli platsen för Fascinerande Växters Dag i Umeå i år igen, en dag för att upptäcka med alla dina sinnen! Få svar på frågor som: Vilka produkter kan man göra av ved? Varför är döda växter viktiga för jorden? och Hur kan man odla växter i staden? Ta en bladlus i koppel. Smaka på växtbaserad glass eller CRISPR-ig chips. Uppskatta vikten på olika träslag. Se en fotoutställning av fascinerande växter och känn doften av alla växter.

 

Välkommen att fascineras av växternas värld och bland annat möta forskning från SLU och Umeå Universitet den 18:e maj på Sliperiet. En dag för hela familjen.

Läs programmet för Fascinerande växters dag i Umeå 2017

Åke Fransson, ny projektledare för +Project, brinner för hållbart byggande och trädgårdsarbete

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Vi välkomnar Åke Fransson som ny projektledare för Sliperiets +Project - en person med stort teknikkunnande och lång erfarenhet som forskare och prefekt för institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, en man som på fritiden gärna påtar i trädgården. Ett av Åkes första uppdrag som projektledare blir att presentera +Project på 3dp Build, en stor internationell konferens i Stockholm om hur 3d-skrivarteknik kan användas inom arkitektur och bygg.

På 3dp Build kommer Åke Fransson berätta om +Projects tillkomst, mål och upplägg:

-        Vi vill ta tillvara på de möjlighet som skogsråvaran ger och det kunnande som finns inom regionens trävaru- och pappersindustri och ta det ett steg längre med hjälp av storskalig 3d-printing av trä, och utveckling av nya träbaserade material. Målet är ett hållbart byggande av framtidens hem och arkitektoniskt byggande på nya sätt. 3d-printing ger en flexibilitet som inte finns i traditionella material och byggtekniker. Projektet handlar också om att skapa samverkan mellan forskare och små och medelstora företag i regionen och att utveckla nya affärsmodeller med hjälp av digitala tekniker.

Åke har varit med i projektet som forskare ända sedan starten hösten 2015, och har en klar bild av vad han nu, som projektledare, vill att de ska åstadkomma i projektet:

-        Projektet har kommit igång bra och vi har utvecklat flera intressanta samarbeten med företag i regionen. Nu gäller det att ta samarbetena till nästa nivå, att ta tillvara på de intressanta resultat som framkommit, och på att lägga grunden för framtida projekt, säger Åke.

När han behöver varva ner gör han det helst med trädgårdsarbete:

-        Trädgårdsarbetet är vitt skilt från mitt vardagsarbete och därför ett bra sätt att koppla av. I sommar ska jag avgränsa rabatterna med plåtkanter och skrapa och måla fönstren i lusthuset. Det är många fönster! säger Åke.

Kontakt:
Åke Fransson

 

Riksdagens näringsutskott besöker Sliperiet

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Den 8 maj hade Sliperiet besök av en delegation från regeringens näringsutskott. Politikerna visade stort intresse för framtidens bärbara teknologi, alltså möjligheten att bygga in datorer i kläderna. Sliperiets konstnärliga ledare Linnéa Therese Dimitriou visade runt i labben och berättade om Sliperiets verksamhet. 

Random Bastards firar 100+ skivsläpp!

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Random Bastards och Storspoven har i april släppt vinyalalbumet "Törley Törpers", vilket är deras 103:e musiksläpp i ordningen.

- Grafiken på albumet är inspirerad av "Törley", skatearnas favoritbudgetbubbel och temat är "koka soppa på en spik". Tanken är inte känna sig begränsad trots begränsade resurser, säger Erik Hörstedt, som tillsammans med Jon Brännström ligger bakom plattan.

Random Bastards (RB) är ett kreativt kollektiv och ett varumärke som startades 2002 av ett gäng gymnasiekompisar. Utöver musik designar, producerar och säljer RB skateboard- och snowboardfilmer, -kläder, -accessoarer och -brädor, samt klubbar, festivaler, film och konst. Under paraplyet RB finns bland annat bolaget Storspoven, som ägs av Erik Hörstedt och Samuel Isaksson. De ansvarar för kollektivets produktion och onlineförsäljning av musik och kläder. Storspoven, som under två års tid varit en del av företagsinkubatorn Uminova eXpression, har valt att sedan avslutad inkubationstid sitta kvar i den öppna kontorsmiljön på Sliperiet.

- Vi trivs superbra på Sliperiet, det är en kreativ och öppen miljö som passar oss. Att ständigt ha andra medskapare nära till hands öppnar för spontana idéer och vi ser fram emot alla våra kommande projekt under 2017 och 2018, säger Erik Hörstedt.

 Kontakt:

samuel@randombastards.com
erik@randombastards.com

Nytänkande bröllopsbok lanseras

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Bröllopsplanering kan vara stressig eller alldeles underbar! I höst lanseras en nytänkande bröllopsbok som vill stötta och inspirera blivande brudpar att hitta sin egen väg till bröllopet. Boken, som främst riktar in sig på det kvinnliga bröllopsmodet, har författats av designern Kristina Grahn och bröllopsbloggaren Zanna Metzer. Kristina startade för 2 år sedan sitt företag, som bär hennes namn, och sedan hösten 2016 tar hon hjälp av företagsinkubatorn Uminova eXpression på Sliperiet.

- Vi vill vända upp och ner på bröllops-Sverige och inspirera till ett nytänk när det kommer till brudklädsel. Vi vill att brudpar ska våga gå sin egen väg och inte fastna i det klassiska och traditionella, berättar Kristina.

- Idén om att göra en bröllopsbok kom till genom min fantastiska företagscoach Anna Kollberg. Extra kul är att boken ges ut genom förlaget North Chapter som är ett före detta Uminova eXpression företag, berättar Kristina.

Vill du veta mer, läs:

De skapar det unika bröllopet,VF 28 april 2017

Umeduo släpper ny bok, VK 20 april 2017

 eller …

Kontakta:
Kristina Grahn

Pilotprojekt för medborgardriven digital utveckling till Västerbottens inland

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Den 24-25 april kommer Sliperiets mobila digitala makerspace till Norsjö. Besöket är inledningen på Innovationspark Norr, ett unikt och nytänkande pilotprojekt, delfinansierat av VINNOVA där forskare och entreprenörer med hjälp av skolungdomar, företagare och medborgare på tre orter i Västerbottens inland samskapar för att lösa samhällsutmaningar med hjälp av digital teknik. Projektet leds av Region Västerbotten, i samverkan med Sliperiet vid Umeå universitet. I maj får även Storuman och Vilhelmina besök av det mobila makerspacet.

Själva idén med makerspacet är att det ska vara ett rum för skapande och småskalig tillverkning med hjälp av digital teknik och en miljö som uppmuntrar till utbyte av erfarenheter, kunskaper och idéer. Under besöket i Norsjö kommer arrangörerna visa på möjligheterna med digital teknik, såsom 3D-skrivare, laserskärare och smarta material, leda en företagsutbildning och idéverkstäder.

- Vi vill ge inspiration till skolor, företagare och medborgare och visa vilken digital teknik som finns idag. Demonstrationen av tekniken kommer följas upp med två idéverkstäder enligt Innovationsloopen, där skolelever, företagare och medborgare tillsammans får diskutera vilka samhällsutmaningar de ser idag lokalt. samt hur den digitala tekniken skulle kunna bidra till att lösa de identifierade problemen, säger Torbjörn Johansson, operativ projektledare i Innovationspark Norr.

Pilotprojektet är tänkt som första steget i ett större projekt med målet att bidra till en medborgardriven regional digital utveckling. Det gör man bland annat genom att forskare, beslutsfattare och experter åker ut till medborgarna och tillsammans med dem fångar upp de behov, kunskaper och idéer som finns lokalt:

- Istället för att folk från landsbygden ska komma till oss, kommer vi till dem med ett mobilt makerspace och lokala idéverkstäder. Det är något helt nytt, säger Torbjörn Johansson.

- Sliperiet som innovationscentrum vill ta ett regionalt ansvar för utveckling och nyskapande och skapa mötesplatser för nya idéer möten och innovation även utanför våra väggar. Det gör vi inom Innovationspark Norr genom ett mobilt makerspace, samt med företagsutbildningar inom ramen för +project och en möjlighet för grundskolor att se och testa möjligheterna med digital teknik, Marlene Johansson, föreståndare Sliperiet.

Enligt Torbjörn Johansson har hittills mycket av den digitala samhällsutvecklingen byggt på vad experter tycker, utan egentlig förankring i de kunskaper och behov som finns bland medborgare lokalt. Det vill projektet ändra på:

- Själva kärnan i projektet är att alla, oavsett yrke eller utbildning, kreativt kan bidra till innovationer. Vi vill få folk att inse att det de kan är lika mycket värt som det experterna kan.  Det finns många som inte själva ser att de sitter inne med ovärderliga kunskaper. Ska du ersätta traditionella arbetsprocesser med smarta processer och mer digital teknik måste du på något sätt bygga in dessa "tysta" kunskaper, men det gör man sällan.

Projektets mål är att Norsjö, Storuman och Vilhelmina på sikt ska bli noder i ett digitalt nätverk  - ett online makerspace som kan kopplas upp mot och kommunicera med det tvärvetenskapliga makerspacet vid Sliperiet.

- Vi vill skapa öppna makerspaces online där vi tillsammans kan lösa problem och utbyta idéer. I projektet utnyttjar vi att Västerbotten har ett av de bästa, mest uppkopplade och snabbaste regionala nätverken i världen, avslutar Torbjörn Johansson.

 

Kontakt:

Torbjörn Johansson
Operativ projektledare, Innovationspark Norr

Marlene Johansson
Föreståndare, Sliperiet

 

Läs mer om projektet och programmet:
https://regionvasterbotten.se/it/projektet-innovationspark-norr/

Resultat från stipendieprogram

Konstnärsduon Maria Castellanos och Alberto Valverde presenterade Symbiotic Interaction- projektet de arbetat med i SoftLab under vintern. 

Projektet baseras på tidigare forskning och praktik i projektet  Clorofila 3.0. I Clorofilia projektet mättes små elektriska vibrationer i plantor genom sensorer och algoritmer, och man upptäckte att dessa förändrades med externa faktorer såsom temperatur, närhet till objekt, atmosfäriskt tryck eller ljus. 

I Symbiotic Interaction har utrustningen i SoftLab och 3DLab använts för att konstruera plagg som bär små växter och som kan mäta och relatera deras data till bäraren.

Projektet möjliggjordes tack vare Hakon Swensons stiftelse som finansierar det stipendieprogram som finansierade konstnärernas vistelse i Umeå och Sliperiet. Filmen spelades in vid Umeå Plant Science Centre.

Duons hemsida

David Sandberg regisserar Zombiebrother

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

David Sandberg ska regissera sin första stora Hollywoodrulle- filmen Zombiebrother baserad på kinesiska seriemagasinet. Skådespelaren Channing Tatum producerar filmen.  

 

Sommaren 2014 var Sliperiet hemviste för produktionsteamet bakom filmen Kung Fury, en crowdsourcing-succé baserad på David Sandbergs idé. David har sedan filmen släpptes flyttat till Hollywood där han arbetat med uppföljaren, KungFury II. 

Vi följer med stolthet och spänning Davids resa och ser fram mot nästa mästerverk!

Mer:

Kung Fury i wikipedia
Artikel i Variety: Channing Tatum to produce Zombiebrother

Resultat: 4615 mm och därmed världens högsta

Som vi berättat om tidigare har Sliperiet i samarbete med före detta Umeå-studenten och innovatören Torbjørn Ludvigssen testat hans innovation Hangprinter genom att printa ett 'Babels Torn' i vårt trapphus.

Tornets slutliga höjd blev 4615 mm och därmed världens högsta 3D-print av sitt slag. 

 

Torbjørn har lagt upp instruktioner och nerladdningsbara filer för att vem som helst ska kunna bygga en egen Hangprinter. Han hoppas på så vis att fler ska vara med och utveckla tekniken- för att öka precision och snabbhet bl.a.

Projektet har fått stor spridning i media, nationellt och internationellt

Svensk media bl.a.:
VKSVTP4 VästerbottenTV4Ny Teknik

Internationellt bl.a.:
Wired,  3Dprint.com,  3Dprintingindustry.com,  geekexchange.com,  3Ders.org , archdaily

 

För mer info, vänligen kontakta +Project forskningsingenjör erik.jansson@umu.se

Hangprinter- ny 3D-printmetod demonstrerad på Sliperiet

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Med en 3D-skrivare som hänger fritt kan utskrifterna bli nästan oändligt höga, som Babels torn. Principen testas nu i ett pågående innovationsprojekt på Sliperiet i Umeå där man bygger ett torn som redan tros vara det högsta av sitt slag.

I trapphuset på Umeå universitets samverkans- och innovationscentrum Sliperiet hänger en 3D-skrivare i fiskelinor spända mot krokar i väggarna. Med en svag lukt av bränt trä bygger skrivaren sakta men säkert upp lager efter lager till ett "Babels Torn". Torbjørn Ludvigsen, före detta student vid Umeå Universitet är uppfinnaren bakom den unika lösningen, "Hangprinter". 

- Så vitt jag vet är Hangprinter världens enda ramlösa 3D-skrivare. Det finns parallellkabeldrivna robotar och andra kabeldrivna 3D-printers, men denna Hangprinter är unik på så sätt att dels är alla delar utom energikällan monterade på en rörlig enhet, dels kan man utnyttja befintliga strukturer, exempelvis husets väggar, som ramar, säger Torbjørn Ludvigsen.

Trälukten kommer av att materialet i utskriften är träinblandad PLA, en naturligt nedbrytningsbar termoplastisk polylaktid.

Linnéa Therese Dimitriou är konstnärlig ledare vid Sliperiet och bjöd in Torbjørn​ till Sliperiet genom +Project, ett projekt där man utforskar nya tekniker och material för digital fabrikation och 3D-printning i stort format.

- Den här tekniken är spännande då den ger ny flexibilitet. Det finns potential att printa över enorma ytor och stora volymer, horisontellt och vertikalt, utan att man nödvändigt behöver bygga upp rälsar eller ramar. Tekniken skulle kunna skalas upp och anpassas för andra material samt utrustas med sensorer för högre precision och utomhusbruk. Det test som görs nu, då fästpunkterna flyttas uppåt vart eftersom, visar att det här är en fungerande idé, säger Linnéa Therese Dimitrou.

Tornet är snart tre och en halv meter högt och därmed inte bara det högsta som Hangprinter byggt utan också redan betydligt högre än de objekt som kan 3D-printas med de största existerande 3D-skrivare för termoplast som finns, då den största på marknaden kan skriva ut 230 centimeters höjd. Förhoppningen är att nå fem meter innan Torbjørn på torsdag måste resa hem till Göteborg där han numera bor. Tornet kommer att finnas att beskåda ytterligare en tid på Sliperiet.

Forskare byggde och demonstrerade ekosystem som del av PLATSEN 2016

Forskare från UPSC installerade modell för hållbar odling som del av konferensen PLATSEN 2016. 

 

PLATSEN 2016 samlade över 200 deltagare -  beslutsfattare, opinionsbildare, forskare, tjänstemän, företag, nätverk och representanter för intresseorganisationer,   kring platsen som katalysator för hållbarhet. Konferensen var ett samarrangemang på Sliperiet mellan Umeå Universitet, Umeå Kommun och Regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling. 

Förutom nätverkande och presentationer av aktuell forskning och innovation från Sverige och omvärlden, fick besökare ta del av ett antal aktivitets-stationer och installationer. En av dessa stationer var eMultiTrophic Eco-system, en modell för hållbar odling utvecklad av ett team från Fysiologisk Botanik under ledning av forskaren Olivier Keech. Installationen ledde till många intressanta samtal med besökare under byggnadstiden såväl som själva konferensen, och diskussioner pågår kring vidare samarbeten med implementation av systemet i större skala.